Anlita Friends

Filmer, poddar, böcker och webbkurser för skolan

Här har vi samlat filmer, poddar, böcker och webbkurser på olika teman.

Start Anlita Friends Insatser för skolan Filmer, poddar, böcker och webbkurser för skolan

Filmer

Forskarnas tips: satsa på tillitsfulla relationer

Vi frågade tre av de främsta internationella forskarna inom mobbningsområdet och fick ett enhälligt svar – om ni bara ska göra en enda insats för att förhindra mobbning, satsa på att skapa tillitsfulla relationer.

Medvetandegör dina privilegier

Vi har alla olika förutsättningar utifrån normer och strukturer och därför är det viktigt att prata om och synliggöra vilka fördelar man själv sitter på. Här är några tips för hur du kan se över vilka privilegier just du har, men också hur du kan använda dig av dem för att göra skillnad.

Bild från inspelningen av samtalsserien ”Vi måste prata”

Samtalsserie: Vi måste prata

Vi måste prata är en serie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning som reflekterar och inkluderar. I samtalsserien synliggör och ifrågasätter vi normer och ger dig som lyssnare en kompass samt tips och råd att använda i praktiken.

Se alla avsnitt av Vi måste prata

Filmer om NPF

Intervjuer med barn och föräldrar om hur det är att leva med NPF. Tillsammans med artisten Emma Nordenstam skapades även flera låtar med tillhörande musikvideor som på ett varmt och lustfyllt sätt bidrar till ökad förståelse för barn med NPF-diagnoser.

Se alla intervjuer
Se musikvideor

Så kan du stötta ett barn inför skolstarten

Få tips på hur du kan stötta ett barn inför en ny termin.

Friends barn- och ungdomsråd om ofrivillig ensamhet

Så funkar systematiskt trygghetsarbete

Webbkurser

Webbkurs: Bli normmedveten

Hur kan vi utmana och förändra ojämlika och begränsande normer som skapar maktförhållanden och sociala orättvisor? Hur ser vi till att alla barn och unga får så bra förutsättningar som möjligt att utforska och bli den som hen vill vara? Den här webbkursen riktar sig till alla vuxna med barn i sin närhet som vill lära sig mer om normer och bli mer normmedvetna.

Läs mer om webbkursen

Agera Alltid – webbkurs om att hantera kränkningar

Syftet är att ge dig kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår. Efter webbkursen har du:

  • Gått igenom hur förskolan ska agera steg för steg.
  • Fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
  • Fått stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med barnen.

Läs mer om webbkursen

en färgglad illustration av tre personer

Organisera en trygg skola

Den här kursen riktar sig främst till dig som har en central roll i skolans trygghetsarbete men passar all personal som vill lära sig mer om systematiskt trygghetsarbete.

Läs mer om webbkursen

illustration av en elev som läser på ett flygblad

Skolan och rasismen

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. I den här webbkursen får du tips och metoder på hur du kan prata om ämnet med barn.

Till webbkursen

Poddar

Podd om rasism

Poddavsnitten kommer från podden Skolan och rasismen, som ingår i vår webbkurs med samma namn. Där finns också avsnitt med en elev, lärare, skolpsykolog och forskare om olika arbetssätt för att motverka rasism i skolan.

Exempel på avsnitt

  • Forskarna Emma Arneback och Jan Jämte om olika arbetssätt
  • Friends processledare Patrick Konde om mikroaggressioner
  • Medie- och kommunikationsforskaren Ylva Habel om begrepp
  • Gymnasieläraren Olle Linton om skolans uppdrag
  • Eleven Noah om var rasism sker i skolan
  • Skolpsykkologen Hanna Wallensteen om effekter av rasism

Lyssna på alla poddavsnitt

Podcast om att förebygga mobbning för elever med NPF

Forskning visar att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, löper större risk att bli utsatta eller utsätta andra för kränkningar och mobbning. Många elever med NPF upplever också i högre grad ensamhet i skolan. Podden består av fyra avsnitt med fokus på att förebygga mobbning och ensamhet för elever med NPF och att främja en trygg skola där alla ska ha rätt att vara den de är.

Grundläggande kunskaper om NPF
Lyssna på avsnittet

Vikten av främjande arbete
Lyssna på avsnittet

Framgångsfaktorer
Lyssna på avsnittet

Böcker

framsidan av friends forskningsantologi om mobbning. illustrationer av en skolgård

Agera mera – en antologi om mobbning

Internationellt erkända forskare delar med sig av resultat från sina olika perspektiv och medlemmar från Friends Barn- och ungdomsråd berättar om sina upplevelser av mobbning. Läs gratis som PDF eller köp ett fysiskt exemplar i vår webbshop. Boken finns även på engelska.

Läs mer om boken