Anlita Friends

Inspirationsföreläsningar för skolan

Tankeväckande och utvecklande föreläsningar som hjälper er att komma igång med trygghetsarbetet.

Läget i Sverige och på er skola

Vad?

Denna föreläsning inspirerar och motiverar eleverna att våga prata om sin situation samt skapar en förståelse för hur normer och värderingar påverkar skolkulturen. Sakkunnig från Friends berättar om hur det ser ut bland Sveriges skolor när det kommer till trygghet och hur vanligt det egentligen är med kränkningar, mobbning och ofrivillig ensamhet. Och vilka konsekvenser kan det få? Vi ger eleverna tips och råd på hur de själva kan ta ställning och agera mot mobbning. En tankeväckande och utvecklande föreläsning med fokus på elevdelaktighet.

Hur?

I en interaktiv dialog, där eleverna får göra sina röster hörda, tar vi reda på hur läget är på er skola. Genom ökad elevdelaktighet skapas förutsättningar för trygghet på er skola.

Eleverna kommer behöva ha tillgång till dator, mobil eller surfplatta under föreläsningen. Föreläsningen är 45 minuter.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet, men kan anpassas till flera av våra målgrupper.

Hej:et – vikten av mikrohandlingar

Vad?

Den här inspirerande föreläsningen startar med bakgrunden till vårt Hej – ett litet ord som kan göra stor skillnad. Vad händer i oss när vi inte längre får ett Hej?

Vad är diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier egentligen? Hur kan vi arbeta förebyggande för att minska mobbningen i skolan och vad kan jag göra?

Syftet är att inspirera och ge en ökad insikt i hur små mikrohandlingar kan få stor effekt både för individen och för hela skolan.

Hur?

Föreläsning med fokus att inspirera hur vi tillsammans kan skapa en schysst skola där alla bidrar till god stämning. Föreläsningen är 1 timme.

Målgrupp

All skolpersonal.