Agera Alltid – ny gratis webbkurs

Testa kursen som ger dig verktyg för att hantera och stoppa kränkningar i skolan.

Läs mer om kursen

De puttas bara för att de är kära i dig.

Varför förminskar vi övergrepp bland barn?
Mobbning måste tas på allvar.

Stötta vårt arbete

De är bara avundsjuka på dig.

Varför förminskar vi social utsatthet bland barn?
Mobbning måste tas på allvar.

Ditt företag kan göra skillnad.

Skänk er företagsgåva idag

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

15
AUG 2018

Friendsrapporten 2018: Många kränkta elever berättar inte för vuxna om sin utsatthet

Trots att var fjärde elev utsatts för kränkningar i skolan känner 22 % av skolpersonalen inte till att kränkningar mellan elever existerar.
– Att så många barn inte pratar med vuxna om sin utsatthet visar att vuxenvärlden misslyckats med att bygga och vårda ett förtroende som borde vara självklart. Det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning, och vi måste visa att vi tar barns upplevelser på allvar, säger Per Leander, generalsekreterare på stiftelsen Friends.

Friendsrapporten, som släpps varje år i samband med skolstart, baseras på enkätsvar från 28 359 elever i årskurs F-9. Årets rapport visar att de flesta elever känner sig trygga i skolan. Dock är kränkningar en del av många elevers vardag, och många drabbas hårt av långvarig mobbning som kan pågå i över ett år. Tjejer är mer utsatta än killar och många vittnar om nedsättande kommentarer, utfrysning och fysiska kränkningar.

Rapporten visar även att det är vanligt med trakasserier kopplat till etnicitet, kön, sexualitet och funktionsvariationer. I flera fall berättar eleverna att trakasserierna normaliserats i skolan och att ingen längre agerar när de sker.
– Att kränkande jargonger och trakasserier normaliseras är både farligt och oacceptabelt. Vi på Friends vet att det går att stoppa mobbning, men det krävs en ansats från hela samhället och ett systematisk förebyggande arbete i skolorna baserat på bästa tillgängliga kunskap. Tillsammans kan vi stoppa mobbning, säger Per Leander.

Läs rapporten här:

Resultaten i korthet:
– 79 % av elever i åk 3-9 är oftast eller alltid trygga i skolan
– 25% av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av en annan elev
– 8 % av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av någon vuxen i skolan
– 64 % av eleverna i åk 3-9 som har utsatts för kränkningar eller mobbning har inte berättat det för någon vuxen i skolan
– 20 % av eleverna i åk 3-9 som blivit utsatta för mobbning eller kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon, vare sig jämnårig eller någon vuxen i barnets närhet
– Trakasserier utifrån etnisk tillhörighet är vanligaste formen av trakasserier mellan elever i åk 3-9

Skolan otryggaste platser är:
Toaletter, omklädningsrum, korridorer/hall (åk 3-9)
Toaletter, skolgård, omklädningsrum (F-3)
25 % av barnen i åk F-3 brukar vara oroliga för att bli ensamma på rasten.

För mer info kontakta:
Elin Jäderström, pressansvarig Friends
Tel: 070 725 54 33 Mail: elin.jaderstrom@friends.se

13
JUN 2018

Kostnadsfri konferens om evidens i skolan 27 sep

Friends och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en heldagskonferens den 27e september om evidens i skolan.

Trots stora satsningar och mycket arbete för ett främjade klimat i skolan minskar inte den psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi ser inte heller att barns utsatthet för kränkningar och mobbning minskar.

Stora resurser läggs på olika åtgärder när problem väl uppstått medan jämförelsevis lite resurser läggs på att göra något åt orsakerna bakom problemen. Länsstyrelsen i Stockholm och organisationen Friends bjuder därför in till en dag med fokus på förebyggande arbete samt utvärdering av olika metoder och arbetssätt i skolan.

Syftet med dagen är blad annat att diskutera den befintliga forskningen och dess resultat, men också att ge deltagarna verktyg att bedöma vilka olika områden som behöver prioriteras och vilka insatser som då har störst sannolikhet att nå resultat. 

Tid och plats:
Torsdagen den 27 sep kl. 09.00-16.00
Birger Jarl Conference
Tulegatan 8, Stockholm

Anmälan:
Konferens är kostnadsfri.
Anmäl dig här

Målgrupp för konferens är professionella som arbetar med skolutvecklingsfrågor, exempelvis skolledare, huvudmän, samordnare, elevhälsopersonal i Stockholms län. 

 

Preliminärt program

09.00 –  09.15  Inleding Moderator Nisha Besara

09.15 – 10.30 Prevention, evidens och psykisk ohälsa i skolan
Arne Holte, professor emeritus i hälsopsykologi, vid Oslo Universitet

10.30 – 11.00  PAUS

11.00 – 11.30 Huvudmannens och skolans uppdrag möjligheter i det förebyggande arbetet

11.30 – 12.00 Våldspreventiva skolprogrammet Tåget 
Pernilla Vera Junior, säkerhetschef, och Mantha Kasagianni, förebyggande socialsekreterare, i Botkyrka berättar om bakgrund, utvecklingsarbete och implementering av Tåget.

12.00 – 13.00 LUNCH    

13.00 – 13.45 Metoder och arbetssätt i ett tidigt förebyggande arbete samt utvärderingar av dessa
Parallella seminarier; MVP – Mentorer i våldsprevention, PAX i skolan samt Friends

14.00 – 14.30 Verktyg i analys och implementeringsarbetet
Samtal om huvudmannens och skolans arbete med analys, genomförande och utvärdering av förebyggande och främjande arbete. Kajsa Lönn Rhodin, psykolog och utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm & Jacob Flärdh Aspegren, Forskning- och utvecklingschef på Friends.

14.30 – 15.00 PAUS MED FIKA

15.00 – 15.45 Panelsamtal med forskare och experter om utvärdering och effektmätning
Medverkar gör bland annat:
Ulrica von Thiele Schwarz Psykolog och professor i psykologi. Karolinska institutet.
Björn Johansson, Docent i socialt arbete. Örebro universitet

15.45 – 16.00 Summering och avslut
Länsstyrelsen och Friends

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close