Agera alltid mot mobbning

Här hittar du som vuxen eller barn och ungdom kunskap, konkreta råd och stöd som kan hjälpa dig att vara med och skapa en värld fri från mobbning.

Till kunskapsbanken

Mobbningen fortsätter att öka i Sverige

140 000 barn är utsatta för mobbning. Det innebär att cirka tre barn i varje klass har erfarenhet av mobbning under de senaste månaderna.

Läs mer om varför mobbningen ökar

Kille på väg till skolan med ryggsäck. han har luvtröja som döljer hans ansikte.

Mobbningens pris

Av de 140 000 barn och unga som utsatts för mobbning 2022, påverkas var tionde så negativt att de över tid behöver ta del av det offentligas insatser inom till exempel hälso- och sjukvården samt riskerar ett försenat inträde på arbetsmarknaden.

Läs mer om mobbningens samhällskostnader

Material inför Vänskapsdagen

Vänskapsdagen är en firardag som hyllar vänskap, men också tillhandahåller verktyg och stöd för att arbeta tematiskt i förskolan inför och efter dagen. Du som arbetar i förskolan kan redan nu ladda ned material och planera inför firandet med Alfons Åberg den 20 oktober.

Läs mer om Vänskapsdagen

Glada skolbarn leker med ett rep tillsammans

Övningar att göra i skolan

Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet i klassrummet.

Till övningarna

Behöver du stöd?

Vår råd och stöd är öppen för barn, föräldrar och vuxna som jobbar med barn. Hör av dig om du har frågor eller behöver stöd.

Råd och stöd för barn och unga

Råd och stöd för föräldrar och närstående

lärare sitter vid en dator

Gratis webbkurser

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Våra webbkurser hjälper dig att alltid agera mot mobbning och tar upp ämnen som rasism, normmedvetenhet och hur ni kan organisera en trygg skola

Till webbkurserna

Vår webbshop

Stöd oss genom att köpa produkter för en god sak.

Besök webbshopen

Tillsammans för en värld fri från mobbning