De puttas bara för att de är kära i dig.

Varför förminskar vi övergrepp bland barn?
Mobbning måste tas på allvar.

Skänk en julgåva idag

De är bara avundsjuka på dig.

Varför förminskar vi social utsatthet bland barn?
Mobbning måste tas på allvar.

Ditt företag kan göra skillnad.

Skänk er julgåva idag

Snällkalendern

En julkalender som utmanar dig
att göra något snällt varje dag
hela vägen fram till julafton!

Köp Snällkalendern

Friends mot mobbning

Vi arbetar långsiktigt mot mobbning genom
utbildning, rådgivning & opinionsbildning

Så gör Friends skillnad

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

5
DEC 2017

Ensamhet i skolan ökar risken för icke godkänt

Studien belyser hur förekomsten av mobbning och kränkningar, avsaknad av vänner och ogiltig frånvaro påverkar elevernas prestationer i skolan. Vår forskning är den första i sitt slag i Sverige och den har genomförts genom en longitudinell studie, där vi kunnat följa elever över flera år.

Den faktor, som av de tre, har allra största negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Barn som uppger att de är ensamma har tre gånger högre risk att få icke godkänt samma år, jämfört med barn som har någon att vara med. Ensamma barn riskerar att missa möjligheten att studera vidare på gymnasiet.

– Att elevers relationsarbete har så stor inverkan på deras betyg är på ett sätt inte så förvånande. Men det visar på hur oerhört sammankopplat skolans uppdrag är. Arbetet mot mobbning och för goda relationer bland eleverna måste genomsyra all ämnesundervisning genom hela skolans verksamhet, för en trygg lärmiljö med goda skolprestationer, säger Jacob Flärdh Aspegren chef för Forskning- och utveckling på Friends.

Även mobbning är en hög riskfaktor för att inte klara godkänt. Bland de barn som varit utsatta för mobbning någon gång under mätperioden ökar risken för att få icke godkänt i något av kärnämnena med 75 procent. Effekterna av mobbningen är dock olika för pojkar och flickor. Hos pojkarna är det förövarna, mobbarna, som löper högre risk att inte få godkänt. Hos flickor är det tvärtom utsattheten som skapar störst risker.

Det tredje området vi undersökt är ogiltig frånvaro, skolk. Även där syns tydliga effekter. Mer skolk ger högre risk för icke godkända betyg. Dock är inblandning i mobbning en större riskfaktor för flickor än frånvaro i skolan. För pojkar är ogiltig frånvaro i skolan däremot en större riskfaktor än någon form av inblandning i mobbning.

Friends förslag på åtgärder:

  1. Regeringen stärker uppdragen till våra skolmyndigheter att samla, utveckla och sprida praktisk och pedagogisk användbar kunskap och metoder och uppmana dem att vara mycket mer konkreta i sitt stöd till skolorna.
  2. Huvudmän generellt måste förbättra sin analys, resursfördelning och stöd samt uppföljning i såväl det åtgärdande som det förebyggande och främjande arbetet i skolan. Genom ökad kravställan krävs också tydligare signaler gentemot sina skolenheter att det är ett högt prioriterat arbete.
  3. Arbetet för barns rätt till trygghet i skolan får aldrig reduceras till en särskild tid, en särskild arbetsgrupp eller ett särskilt uppdrag. Mer stöd och bättre erfarenhetsutbyte om hur värdegrundsarbetet kan genomsyra hela skoldagen behövs såväl inom som mellan huvudmän och skolor.

Läs rapporten i sin helhet

För mer info kontakta
Elin Jäderström, pressansvarig Friends
Tel: 070 725 54 33 Mail: elin.jaderstrom@friends.se

4
DEC 2017

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close