Friends gör skillnad

Vi arbetar långsiktigt mot mobbning genom
utbildning, rådgivning & opinionsbildning

Vårt arbete i skolan

Bli månadsgivare

För 100 kronor i månaden kan du göra
stor skillnad i kampen mot mobbning

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Tack för att du blir månadsgivare. Du blir nu en viktig del i länken av människor som gör skillnad i arbetet mot mobbning.

Skriv in din information i formuläret nedan så skickar vi hem en autogiroanmälan. Det är först när vi fått tillbaka din anmälan som din gåva är med och gör skillnad. Stort tack!
eller läs mer

Ett trygghetslyft
för skolan

Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan

Vårt opinionsarbete

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

23
APR 2015
med-ratt-att-vara-mindre

Med rätt att vara – ett teaterprojekt från Friends & Unga Klara

Med rätt att vara erbjuder skolor i hela Sverige innovativ och modern ungdomsteater och utbildning för att möjliggöra samtal, diskussioner och workshops om hur elever och deras lärare kan uppnå skolans viktiga demokratiuppdrag där mångfald och tolerans genomsyrar verksamheten. I tre steg kan din skolas lärare och elever ta del av förberedande webbutbildning, en teaterföreställning och efterföljande lärarhandledning.

De jag egentligen är

De jag egentligen är, heter samarbetsprojektets första föreställning och den riktar sig till årskurs 3-6. Spelperioden är 31 augusti till 26 november. Läs mer om föreställningen på Unga Klaras hemsida.

Intresseanmälan

I slutet av augusti tar projektet sin början men redan nu bör du anmäla ditt och skolans intresse på projektets hemsida. Föreställningen är anpassad för en klass åt gången (max 30 personer) och äger rum på din skola i ett klassrum eller annan lokal med flyttbara bord och stolar.

Unga Klara

Unga Klara är en världsberömd forskande teater med barns och ungas villkor i fokus. Med utgångspunkt i den självklara inställningen att en ung publik har rätt till samma höga konstnärliga kvalitet som en vuxen, och att man bäst bejakar livet genom att tala sanning om dess komplexitet, har Unga Klara försökt undersöka vad teater kan vara. Unga Klara har gett sig på de svåra ämnena, men också den lustfyllda formen, försökt att kombinera det tunga med det lätta, forskat, ifrågasatt och prövat på publiken.

Under 2016-2017 kommer Med rätt att vara att producera ytterligare en föreställning och turnera med runt om i landet. Mer info om denna kommer längre fram.

För mer information om projektet, kontakta:
Anna Eliasson, projektkoordinator Friends
anna.eliasson@friends.se

14
APR 2015
trygghetslyftet

Skolan behöver ett trygghetslyft

Mobbningen har inte minskat på tjugo år och statistik visar att två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete. I samband med att barnrättsdagarna i Örebro invigs idag uppmanar därför Friends regeringen att ta initiativ till ett trygghetslyft i skolorna för att minska otryggheten.

– En vanlig föreställning är att det inte går att minska mobbningen bara för att problemen kvarstår generation efter generation. Men att kränkningarna upprepas är inte ett tecken på att problemen inte kan åtgärdas – det är ett tecken på att frågan inte har prioriterats tillräckligt högt, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends.

Satsa 650 miljoner på trygghet

I en debattartikel publicerad i Aftonbladet idag presenterar Friends ett konkret förslag på hur regeringen kan minska otryggheten i skolorna. De senaste åren har den förra regeringen investerat 650 miljoner på den statliga satsningen Matematiklyftet som syftar till att höja lärares kunskap om matematik för att på så sätt förbättra elevernas resultat. Friends anser att en satsning i samma storlek bör göras på trygghet.

– Därför föreslår vi att regeringen avsätter motsvarande summa, 650 miljoner kronor, på ett trygghetslyft i skolan de kommande fyra åren. Det är uppenbart att de insatser som gjorts hittills har varit otillräckliga, säger Lars Arrhenius.

Ökad kunskap till skolvärlden

Ett trygghetslyft skulle innebära ett kraftfullt sätt att höja kunskapen inom skolvärlden kring hur man förebygger och minskar mobbning, kränkningar och diskriminering. Det kan till exempel innebära kompetenshöjning kring normkritisk pedagogik, likabehandlingsarbete och akuta insatser. En särskild satsning bör göras mot rektorer och huvudmän då deras kunskap och engagemang är väsentligt för det förebyggande arbetet.

– Trygghets- och värdegrundsfrågor måste vara lika prioriterade som kunskapsfrågor, annars kommer vi aldrig se den förändring som alla barn har rätt till både enligt Barnkonventionen och Skollagen. Regeringen har redan meddelat att de kommer satsa på en stärkt elevhälsa i vårbudgeten och det är jättebra, men för att verkligen skapa övergripande förändring behövs ett kunskapslyft för hela skolan, säger Lars Arrhenius.

Grunden till förslaget är Friends nya rapport ”Ett trygghetslyft för skolan” som finns att läsa i sin helhet här.

Statistik kopplat till mobbning

  • 60 000 barn är utsatta för mobbning
  • Var femte elev har blivit utsatt för en kränkning det senaste året
  • Mobbning är den vanligaste orsaken till avhopp från gymnasiet
  • 2 av 3 skolor brister i sitt trygghetsarbete
  • Varannan lärare vill ha mer kunskap för att hantera nätmobbning
  • FN:s barnrättskommitté rekommenderar att Sverige stärker insatserna mot mobbning

(Källor: Skolverket, Friendsrapporten 2014, MUCF, Skolinspektionen, FN)

För mer info kontakta,
Johanna Wilkens, pr-ansvarig
Tel: 070 725 54 13 Mail: johanna.wilkens@friends.se

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer

På gång

Apr 2015
28

10:00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Inkludering & den psykosociala miljön för nyanlända elever i skolan

Maj 2015
7

13:00, Solna, Quality Hotel Friends

Spela schysst

Maj 2015
21

13:00, Folkets hus, Umeå

Så stärker du elever & förebygger mobbning

Visa hela kalendern