Våra utbildningar

En sportslig chans för alla

Vi hjälper er att skapa ett schysst och jämlikt idrottsklimat.

ikon föreställande en boll som symboliserar friends utbildningar för idrottsföreningar.

en idrottsledare sitter på en gräsplan med barn som tränar fotboll.

Vilka behov har din idrottsförening?

Vår förhoppning är att idrotten precis som skolan ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap.

Friends erbjuder därför förebyggande och idrottsanpassade insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering över hela Sverige.

Våra insatser och utbildningar riktar sig till idrottsansvariga, tränare, ledare och vårdnadshavare. Genom att inkludera alla i trygghetsarbetet får ni ett bredare engagemang, ökad kunskap och förståelse samt ett mer hållbart resultat.

Upplägg och omfattning anpassas efter situation, behov och era speciella önskemål. Kontakta oss gärna för en diskussion.

Följande ingår i Friends kartläggning:

1. Undersökning och analys

Enkät om trygghet och trivsel
Webbenkät som hjälper er att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäten riktar sig till aktiva mellan 11 och 18 år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ungdomarna upplever stämningen och hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.

Kartläggningsträff 1,5 h
Tillsammans med föreningsansvariga och/eller styrelsen går vi igenom resultatet från kartläggningen, identifierar fokusområden samt lägger upp en strategi för ert fortsatta trygghetsarbete.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förening?
Mejla till: bokning@friends.se

Följande ingår i Friends Föreningspaket:

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet och trivsel
Webbenkät som hjälper er att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäten riktar sig till aktiva mellan 11 och 18 år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ungdomarna upplever stämningen och hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.

Kartläggningsträff 1,5 h
Tillsammans med föreningsansvariga och/eller styrelsen går vi igenom resultatet från kartläggningen, identifierar fokusområden samt lägger upp en strategi för ert fortsatta trygghetsarbete.

2. Ledarutbildning

Kunskap och konkreta verktyg 2,5 h
Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdomsledare i er förening. Vi samtalar och problematiserar kring begrepp, ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar och utanförskap.

3. Uppföljande dialog

Uppföljnings och stödsamtal
I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får ni möjlighet att diskutera hur arbetet i er förening har gått efter avslutad utbildning. Uppföljningen fokuserar på implementering, stöd, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.

Tillval
Utbildning vårdnadshavare. Se Utbildning vårdnadshavare nedan.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förening?
Mejla till: bokning@friends.se

Tillval för ett bredare vuxenengagemang 1,5 h

Friends utbildning för vårdnadshavare ger dem ökad kunskap och insikt i problematiken kring mobbning och diskriminering inom idrotten. Teori varvas med diskussion kring vårdnadshavarens roll i föreningens trygghetsarbete, hur man som vuxen kan vara en positiv medspelare och vad man kan göra rent konkret för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förening?
Mejla till: bokning@friends.se

Separat ledarutbildning utan kartläggning 2,5 h

Friends ledarutbildning ingår i Föreningspaketet men kan även bokas separat, utan föregående kartläggning.

Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdomsledare i er förening. Vi samtalar och problematiserar kring begrepp, ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar och utanförskap.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förening?
Mejla till: bokning@friends.se

Välkommen med er intresseanmälan

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er förening? Ange era kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.