Prata med ditt barn om ofrivillig ensamhet

Har ditt barn inga kompisar? Eller är du orolig för att ditt barn känner sig ensam och utanför? Det är viktigt att ställa frågor och prata med ditt barn om hur hen har det i förskolan eller skolan.

Så här kan du prata med ditt barn om ensamhet

  • Prata med barnet om hur hen har det i förskolan eller skolan. Börja med öppna frågor, till exempel: ”Berätta om din dag? Vad gjorde du på rasten?”
  • Prata med ditt barn om skillnaden mellan självvald ensamhet och ofrivillig ensamhet. Det är okej att vilja vara ensam.
  • Om du tror att ditt barn känner sig ensam och inte vill vara det, kan du ställa mer direkta frågor som: ”Känner du dig ensam i skolan? Känner du dig ensam på rasten? När känner du dig ensam? Hur länge har det varit så här? Hur känns det då? Vad gör du då? Finns det andra sätt att göra på? Hur skulle du önska att det var?” Genom att lyssna och utforska tillsammans behöver inte ensamheten bli lika drabbande.
  • Om du som förälder känner oro eller om det finns tendenser till att ditt barn visar oro, stress eller otrygghet i förskola eller skola, vänd dig då till ditt barns pedagoger eller klasslärare.
  • Tänk på att inte överföra din oro på ditt barn. Det kan ge signaler om att det förväntas av barnet att ha många kompisar, och medföra stress om barnet inte uppfyller de förväntningarna.

Lär dig mer om ofrivillig ensamhet

Film

Ungas erfarenheter av ensamhet och utanförskap

Hur kan det kännas att vara ensam och utanför? I den här filmen delar Friends barn- och ungdomsråd med sig om sina erfarenheter av ofrivillig ensamhet och utanförskap.

en pojke sitter själv i skolans matsal

Rapport

Friendsrapporten 2019

Ensamma elever mer utsatta för mobbning. Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan.

porträtt av Isabelle Graveleij som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Berättelse

”Om jag någonsin fick vara med blev jag alltid vald sist”

– Efter min erfarenhet av ofrivillig ensamhet har det fått mig att tänka till på hur man ska behandla andra människor.