Tillsammans mot mobbning: 24-31 mars

Att stoppa mobbning är vuxnas ansvar. Vi vill inspirera fler till att komma igång eller utveckla samtalen med barn om vänskap och relationer.

På Friends arbetar vi året runt mot mobbning och diskriminering. Mobbning kan inte stoppas med en temavecka. Men den här veckan kommer vi göra en extra insats för att sprida kunskap och rikta ljus mot vuxnas ansvar. Genom att ta ställning och gemensamt välja att agera kan vi göra skillnad för de barn som varje dag går till skolan med en klump i magen.

Håll utkik under veckan – varje dag kommer vi lyfta olika aspekter av mobbning och ge tips på vad du kan göra!

 

Vad är mobbning?

Vi vill starta den här veckan med att prata om vad mobbning egentligen är.

De flesta definitioner beskriver mobbning som avsiktliga kränkningar som sker upprepade gånger. Men det pågår en diskussion kring hur användbara definitionerna är och hur de bör förstås.

På Friends brukar vi beskriva mobbning som att det finns någon form av systematik i kränkningarna som barnet utsätts för. Ett barn kan bli utsatt för flera olika kränkningar, som till exempel misshandel, uteslutning och, elaka kommentarer. Mobbningsbegreppet synliggör att det finns ett mönster i de kränkningar som barnet utsätts för. Men det får heller inte användas som den enda beskrivningen. Att bara kalla en serie kränkningar för mobbning och inte se till varje enskild händelse, innebär att vi bortser från de bakomliggande orsakerna till varför mobbning faktiskt uppstår. Det innebär också att arbetet inte blir lika effektivt.

Varför finns mobbning?

Frågan om varför mobbning finns har tyvärr inget enkelt svar. Varje fall är unikt och det är viktigt att se situationen utifrån olika perspektiv.
På Friends ser vi faktorer på olika nivåer påverka mobbning. Det kan handla om de inblandade individerna, gruppen, miljön i hemmet, klimatet och kulturen på skolan eller normer i samhället.
 
Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande. Normer avgör vem som har makt. Att följa normen belönas ofta med att inkluderas. Att avvika eller gå emot normen kan straffas genom alltifrån tystnad till våld. Normer finns överallt och de talar om för oss vad vi ska tycka, se ut och vara i olika sammanhang. För att förstå vad och varför mobbning sker så är det viktigt att försöka undersöka vad som ger status och makt och vilka normer som riskerar att leda till att någon utsätts. Därför är det viktigt att arbeta för att alla ska känna sig inkluderade och respekterade, för då minskar risken för att någon utsätts för mobbning.

Tips på hur du kan stärka relationen till ditt barn.

Som förälder är du en av de viktigaste länkarna när det gäller att förhindra och förebygga mobbning, trakasserier och kränkningar. Men det är lätt att känna sig maktlös. Vad händer egentligen på skolgården, i mobilen, efter träningen? Och hur pratar jag om svåra saker med mina barn?

 • Prata
  Prata ofta om hur barnet har det i skolan och anda sociala sammanhang.
  Var nyfiken! För att ditt barn ska våga anförtro sig när något jobbigt händer är det viktigt att skapa en trygg och öppen dialog.
 • Lyssna
  Lyssna och låt barnet sätta ord på hur det känner och upplever olika situationer. Var tydlig med att mobbning och kränkningar aldrig är okej och att det är vuxnas ansvar att se till att barnet mår bra.
 • Var aktiv där ditt barn är
  Häng med på fritidsaktiviteten och googla dataspelet som ditt barn spelar. Genom att vara närvaranade i ditt barns vardag så är det lättare att upptäcka om något inte är bra. Dessutom kommer relationen till ditt barn att stärkas.
 • Det går att skapa förändring
  Berätta för barnet att om hen blir utsatt eller utsätter andra för kränkningar så går situationen faktiskt att förändra.

 

Vilka utsätter andra för mobbning?

Det går inte förutse vem eller vilka som kommer utsätta andra för mobbning. Det är ingen särskild personlighetstyp och det finns inga speciella egenskaper som leder till att man utsätter andra.

Därför är det viktig att se till sammanhanget; roller i gruppen, trygghet i närmiljön, klimatet på skolan eller andra faktorer som påverkar. Någon som utsätter andra för mobbning i ett sammanhang, kan vara den som är utsatt i ett annat. Därför är det viktigt att sätta sig in i barnets olika sociala relationer och se helheten. Ett barn som utsätter andra barn för kränkningar är också i behov av stöd för att förändra sitt beteende.

”Mitt barn har utsatt en klasskamrat för kränkande behandling, vad ska jag göra?”

Att få reda på att ens barn kränker andra är så klart en jobbig insikt. Som förälder vill du ju ditt och andra barns bästa. Därför har du också ett ansvar att agera om ditt eller andra barn utsätter någon för mobbning eller annan kränkande behandling. Här kommer tips till dig som anar att ditt barn utsätter andra för mobbning:

 • Prata med barnet om det som händer
  Fråga barnet hur hen mår. Många barn som befinner sig i den här situationen mår ofta dåligt över vad de har gjort. Lyssna och låt barnet sätta ord på hur det känner och upplever olika situationer. Tala om att mobbning och kränkningar aldrig är okej. Stötta ditt barn och visa att det är handlingarna och inte ditt barn som är fel.
 • Prata med ditt barn om hur ni tillsammans kan skapa förändring
  Var tydlig med att det är ditt och andra vuxnas ansvar att skapa förutsättningar för att förändra situationen i skolan. Ta reda på vilken hjälp ditt barn behöver för att ändra sin roll i skolan.
 • Hjälp till att bryta mönster
  Ditt barn är i en utsatt situation och därför är det viktigt att du hjälper till att hitta positiva sammanhang, även utanför skolan. Kanske handlar det om att hitta andra aktiviteter eller umgås med andra vänner än klasskamraterna.
 • Uppmuntra barnet när mobbningen har upphört
  Att lyckas bryta med sin egen negativa roll är mycket svårt. Men när det är gjort, även om det handlar om små steg framåt, är det viktigt att uppmärksamma och uppmuntra barnet.

Barns upplevelser måste tas på allvar!

Vi på Friends vet att om vi ska lyckas nå ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning så måste vi prioritera det förebyggande arbetet. 

Alla vuxna, oavsett om vi själva är föräldrar, arbetar med barn eller möter barn i andra samanhang, måste ta ansvar för barns rätt att slippa mobbning.

Det är också viktigt att barns upplevelser och erfarenheter får vara utgångspunkten för arbetet. Deras inflytande och delaktighet är en förutsättning för att göra insatserna mer relevanta och effektiva.

Som vuxen är det viktigt att inte utgå från sina egna erfarenheter och låsa sig vid hur det exempelvis var under den egna barndomen. Låt barnen ha tolkningsföreträde för sin egen vardag och situation.

Det börjar med oss!

För att stoppa och förebygga mobbning, trakasserier och kränkningar så börjar det med oss vuxna. Kanske har du hört utrycket: barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör.

Genom att vara positiva förebilder skapar vi ett samhälle för våra barn som främjar öppenhet och förståelse för olikheter.

Här är några frågor du kan ställa dig själv:

– Hur beter jag mig på nätet? Tänk på hur agerar i sociala medier. Hur kommenterar du? Vilka bilder lägger du upp?

– Hur pratar jag om andra människor när mitt barn är med? Att prata negativt om någon som du har en konflikt med färgar av sig på människor i din närhet. Prata direkt med personen du är oense med istället.

– Hur visar jag civilkurage? Att aktivt ta ställning i vardagen och säga ifrån när du ser och hör något som du tycker är fel kan stärka ditt barn att våga göra detsamma.

Här på friends.se kan du göra vår snabbkurs där du får testa att stötta ett barn som inte känner sig trygg i skolan. Kursen är helt gratis och tar ca 30 minuter att genomföra.

Tillsammans kan vi stoppa mobbning, men det börjar med oss!

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close