Kontakta en sakkunnig på Friends

Friends har stor erfarenhet och kompetens inom trygghetsfrågor, barnets rättigheter samt hur mobbning och diskriminering kan förebyggas och stoppas. Här kan du läsa presentationer av våra duktiga sakkunniga. Har du frågor eller vill du veta mer? Hör av dig till bokning@friends.se eller till mejladressen i presentationen.

utbildningskoordinator andreas häggström

Andreas Häggström

Utbildningskoordinator

– Jag brinner för barns trygghet! Med flera års erfarenhet som utbildare hos Friends arbetar jag som utbildningskoordinator och ansvarar för schemaläggning och bokning av vår utbildningsverksamhet.

Mina intresseområden

– Jag vill skapa en hållbar miljö för Friends processledare och våra samarbetspartners. Jag har ett brett kunnande inom Friends utbildningar efter mer än fyra år som utbildare och använder den kunskapen för att boka det kunden är i behov av och önskar.

Därför jobbar jag på Friends

– Jag jobbar på Friends eftersom jag tror att vi kan skapa en tryggare värld, där barn till exempel inte behöver gå till skolan med en klump i magen. Alla ska få vara den de är och ingen ska behöva känna att de inte accepteras.

Kontakta mig: andreas.sellin@friends.se

Processledare Anna-Carin Wettefors

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig

– Genom att vara varm och trygg som person men med ett tydligt barnperspektiv hoppas jag vara med och förändra förutsättningarna för alla barn i vårt land. Jag vill med mina erfarenheter och min kunskap vara med och ge vägledning, verktyg och stöd för ett bättre och mer inkluderande samhälle. Jag vill med enkelhet och utan pekpinnar skapa förståelse för ämnen som både kan uppröra och beröra, men som på sikt skapar förändring. Vi behöver ta barns känslor och upplevelser på allvar och alltid ta in barnens perspektiv. Detta är inget som en person kan förändra, utan detta behöver vi göra tillsammans.

Mina intresseområden

– Att möta olika människor – att se dom och möta dem där de är. Jag vill skapa förutsättningar för goda samtal där åhörarna sänker axlarna och blir mottagliga för att skapa förändring för barn och unga. Jag har en förmåga att utmana tankesätt utan att ge färdiga lösningar, vilket jag hoppas kan skapa engagemang och bidra till goda samtal.

Därför jobbar jag på Friends

– Jag jobbar på Friends för att vara med och synliggöra alla de barn som inte blir sedda, föra talan för alla barn som inte hörs och skapa jämlika förutsättningar för alla barn där det finns orättvisa skillnader. Tillsammans kan vi skapa förändring och stoppa mobbning!

Kontakta mig: anna-carin.wettefors@friends.se

processledare calle gustafsson

Calle Gustafsson

Utbildningschef

– I hela mitt yrkesliv har jag arbetat för att individer på ett eller annat sätt ska få det bättre i sin vardag. Det är ett arbete som inte görs över en natt och som är svårt att göra ensam. Så är även arbetet för att inget barn ska bli utsatt för mobbning. Jag är ändå helt övertygad om att det går att göra skillnad, om vi arbetar tillsammans. I min roll på Friends med min utbildning och arbetslivserfarenheter i bagaget kan jag bidra genom att förenkla och förmedla kunskap om hur skolor, förskolor och idrottsföreningar kan arbeta långsiktigt samt förebyggande och främjande.

Mina intresseområden

– Hur vi kan få en större effekt på skolor vi möter. Vad kan vi ändra på för att fler lärare och skolpersonal ska prioritera det förebyggande och främjande arbetet som behövs på varje skola, för att det i sin tur ska minska upplevelsen av kränkningar och mobbning.

Därför jobbar jag på Friends

– Att 1-2 elever i varje klass upplever sig mobbade och att siffran för de som upplever sig kränkta är betydligt fler är något som inte kan accepteras. Någon måste göra något för att detta ska minska, om inte upphöra, och mitt arbete på Friends är också mitt sätt att bidra. Drivkraften är att förändra barns vardag, till en vardag fri från kränkande behandling och utanförskap.

Kontakta mig: calle.gustafsson@friends.se

porträtt av Frida Warg, Utvecklingsledare

Frida Warg

Forsknings- och utvecklingschef

– Jag har lång erfarenhet från arbete med barns rättigheter och förebyggande metoder. Både i Sverige och internationellt kan jag kombinera mina kunskaper som lärare/förskollärare med min erfarenhet från utvecklingsarbete för att stötta olika verksamheter att med forskningsbaserade metoder som grund skapa en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Mina intresseområden

 • Tillämpning av forskning
 • Internationell samverkan och stöd
 • Barns rättigheter, mobbning och diskriminering i förskola och skola
 • Systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsprocesser
 • Pedagogik och normkritik
 • Förändringsarbete och förebyggande metoder
 • Utveckling av kartläggande och kunskapshöjande metoder

Därför jobbar jag på Friends

– Barns uppväxtvillkor berör mig och rör oss alla. Jag vill verka i ett sammanhang där barnets bästa står i centrum.

Kontakta mig: frida.warg@friends.se

bild på Li Åsebring som är processledare på Friends

Li Åsebring

Sakkunnig

– Jag brinner för och har lång erfarenhet av att arbeta med ungas delaktighet och inflytande, på såväl strategisk som operativ nivå. Min arbetslivserfarenhet inom detta område är främst från kommunal sektor (fritidsförvaltning) men jag har där arbetat mycket med tvärsektoriella och internationella samarbeten.

Mina intresseområden

– Delaktighet och inflytande, på strategisk och operativ nivå. Har arbetat mycket med att stödja ungdomar i egna projekt, framför allt med fokus på unga inom dessa målgrupper:

 • HBTQ+
 • som varken arbetar eller studerar
 • socioekonomisk utsatthet
 • med funktionsvariationer

De senaste åren har jag främst ansvarat för internationella nätverk och strategiska samarbeten mellan organisationer som på olika sätt arbetar med ungdomspolitik och -inflytande.

Därför jobbar jag på Friends

– Jag är extra engagerad i frågor som rör likabehandling och inkludering, att alla barn och unga ska få jämlika förutsättningar och möjligheter. Jag brinner också för att barn och unga alltid ska tas på allvar och ha inflytande i alla frågor som rör både dem själva och samhället i stort och smått.

Kontakta mig: li.asebring@friends.se

Friends forskningschef Magnus Loftsson

Magnus Loftsson

Forskningsledare

– När jag var liten blev jag retad för min hårfärg. Som ung vuxen förstod jag betydelsen av sexism, förtryck och sexuellt våld. För många år sedan mördades en vän till mig av sin pappa. Människolivets okränkbarhet, social rättvisa och jämlikhet samt frihet från allt våld är viktiga värden för mig.

Jag har arbetat professionellt med diskrimineringsfrågor, jämställdhet och våldsprevention i 20 år, som folkbildare, programledare på TV, psykolog och konsult, inom ideell verksamhet, offentliga organisationer och näringsliv. För närvarande är jag forskning- och utvecklingschef på Friends och jobbar på en avhandling om föräldrar, kränkningar och skolvåld.

Mina intresseområden

 • Barn och ungas utsatthet för våld såsom kränkningar, mobbning, sexuella trakasserier, sexuellt våld och våld i ungas nära relationer. Särskilt intresserad av jämställdhet/maskulinitetsnormer och våldsprevention.
 • Forskningsbaserade arbetssätt, evidensbaserade program, interventionsforskning, praktiknära forskning mm. Det som kan ge bästa möjliga svar på vad som fungerar för att förändra.
 • Psykologi, genusvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, tvärvetenskap

Därför jobbar jag på Friends

– Jag vill vara med och göra skillnad, få kränkningar, mobbning och andra former av våld mot barn och unga att upphöra. Jag vill förhindra utsatthet, kränkningar och våld innan det uppstår och framförallt innan det är försent.

Kontakta mig: magnus.loftsson@friends.se

bild på Maria Loodberg som är processledare på Friends

Maria Loodberg

Sakkunnig

– Friends förebyggande och främjande arbete för barns rättigheter i förskolan, skolan och inom idrotten är otroligt viktigt och ständigt aktuellt. Jag tror på att vi alla kan göra en skillnad för barns mående och känsla av trygghet, vilket är en grundläggande förutsättning för lärande och utveckling. Jag vill kunna sprida kunskap för att bidra till ett schysstare samhällsklimat, där bland annat nyfikenhet, förståelse och vilja, i kombination med konkreta verktyg, är viktiga komponenter.

Mina intresseområden

– Min styrka i rollen som processledare och utbildare är min diplomatiska sida och förmåga att skapa ett tryggt samtalsklimat. Jag är engagerande och tycker om att inspirera till förändring – gärna med glimten i ögat.

Mina värderingar

– Jag har alltid drivits av ett starkt rättspatos. Mitt intresse för att arbeta med sociala relationer och för ett mer rättvist samhälle väcktes tidigt i livet. Jag värdesätter mötet mellan människor och vill sprida kunskap för att bidra till ett schysstare samhälle, där vi alla kan göra en skillnad för våra barn.

Kontakta mig: maria.loodberg@friends.se

bild på Maria Persson som är processledare på Friends

Maria Persson

Sakkunnig

– Jag har alltid jobbat för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga. Alla barn har rätt att växa upp i en tillvaro fri från mobbning och jag är övertygad om att vi kan nå dit, om vi alla jobbar tillsammans. I rollen som processledare på Friends stöttar och vägleder jag idrottsföreningar och skolor i deras arbete för att förebygga mobbning och främja ett gott socialt klimat. Genom att vara lyhörd för vilka behov som finns och skapa ett lugn i arbetet vill jag bidra till att varje idrottsförening eller skola utvecklas och att fler barn känner sig trygga och mår bra.

Mina intresseområden

– Att möta verksamheter där de är och skapa goda förutsättningar för ett trygghetsarbete. Det är en fördel för mig som processledare att jag har en gedigen idrottsbakgrund och även erfarenheter från skolans värld, det gör att jag lättare förstår verksamhetens utmaningar och styrkor och kan vara ett bättre stöd i arbetet.

Därför jobbar jag på Friends

– Jag vill göra skillnad i samhället och skapa en bättre och tryggare miljö för alla barn och unga. Alla barn har rätt till trygghet och välmående och det är vi vuxna som bär det ansvaret. För att axla det ansvaret behöver vi vuxna hjälpas åt, mitt arbete på Friends mitt sätt att bidra. Alla kan göra skillnad!

Kontakta mig: maria.persson@friends.se

Bild på Marie Ahlen som är digital utvecklingssledare på Friends

Marie Ahlén

Sakkunnig

– Som digital utvecklingsledare vill jag sprida kunskap och skapa utbildningsmaterial och lärmiljöer som kan bidra till förändring och utveckla organisationers trygghetsarbete.

Mina intresseområden

– Som digital utvecklingsledare arbetar jag med allt som har med webbkurser, digitala material och blandade lärmiljöer att göra. Allt från inköp och upphandling av lärplattform och digitala verktyg till att skapa pedagogiska upplägg och producera och designa webbkurser och blandade lärmiljöer. Jag har också en bakgrund inom miljövetenskap och hållbar utveckling med särskilt intresse för globala utvecklingsfrågor.

Därför jobbar jag på Friends

– Jag arbetar på Friends för att jag vill vara med och göra skillnad och bidra till att skapa en tryggare värld för barn och unga.

Kontakta mig: marie.ahlen@friends.se

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Åsa Gustafsson

Sakkunnig

– I arbetet med att främja barn och ungas rättigheter och motverka mobbning finns inga snabba lösningar. I mitt arbete vill jag hela tiden utmana omgivningen och mig själv att tänka bortom ”quick fix”. Barn och ungas rätt till integritet är inte förhandlingsbar därför behöver och ska barns perspektiv och erfarenheter tas tillvara på i arbetet mot mobbning och diskriminering.

Mina intresseområden

– Förändringsarbete börjar först och främst med en själv. Ingen kan göra allt men vi kan alltid göra något men tillsammans kan vi skapa störst förändring. Jag tror mycket på att skapa forum där samtal, kritisk reflektion över ens egna förhållningssätt och positioner kan äga rum. Att få pröva nya metoder, våga misslyckas och nyfiket undersöka dessa erfarenheter. Vi behöver ställas oss frågor som hur trygghet, jämlikhet genomsyras i såväl de sociala, fysiska som pedagogiska lärmiljöer runt barn.

Därför jobbar jag på Friends?

– Mobbning kan och får aldrig ses som något som endast är ett skolproblem utan det angår hela samhällen, regioner och länder. Jag arbetar på Friends för att med all vår erfarenhet & kunskap dela, sprida och utveckla verktyg, tillvägagångssätt stå upp för barn och ungas rättigheter.

Kontakta mig: asa.gustafsson@friends.se

Så jobbar Friends

Vi är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga.

Läs mer om våra arbetsmetoder