Nu lanserar vi kunskapsbanken för förskole- och skolpersonal

Gratis kunskapsstöd, övningar och material.

29 mars 2023

Kunskapen om likabehandling minskar i skolan och de vuxna upplevs i mindre utsträckning agera mot kränkningar. Friends lanserar nu kunskapsbanken för skolpersonal och förskolepersonal – med nytt gratis kunskapsstöd om hur man kan motverka mobbning och kränkningar. I samband med det har Friends också tagit fram ett nationellt prov där skolpersonal kan testa sina kunskaper om mobbning.

Den senaste Friendsrapporten visar sämre förutsättningar för trygghetsarbetet i skolan: Kunskapen om vad som står i skolans likabehandlingsplan har minskat bland personalen och man känner mindre delaktighet i trygghetsarbetet. Kunskapsbanken på friends.se utökas nu med nytt material som riktar sig särskilt till skolpersonal och förskolepersonal. I Kunskapsbanken kan de testa sina kunskaper i det nationella provet och lära sig mer om hur man kan agera mot mobbning.

Till Friends kommer ofta frågor från skolpersonal om vad man kan göra när ett barn utsätts för kränkningar.

— Det här är kunskaper som alla vuxna som har hand om barn borde ha. De allra flesta vill agera men man vet inte hur. Kunskapsbanken ger konkreta verktyg, så att man alltid ska kunna agera för de barn som är utsatta, säger Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends.

På Kunskapsbanken finns webbkurser, filmer och artiklar med konkreta råd och stöd för hur man kan förebygga och motverka mobbning och kränkningar. Frågor som nätmobbning, rasism och ofrivillig ensamhet finns med och det finns även tips på övningar som kan göras i klassen.

Fakta från senaste Friendsrapporten:

  • Elever har fått ta ställning till om de tycker att vuxna på skolan agerar när de märker/får veta att en elev behandlas illa. Antalet som har svarat ”ja” (åk 3–6) respektive ”oftast/alltid” (åk 6–9) är nere på de lägsta nivåerna sedan Friends började ställa frågan 2014/2015 (50 procent respektive 48 procent).
  • Kunskapen om vad som står i skolans likabehandlingsplan och upplevelsen av att cheferna prioriterar likabehandlingsarbetet har minskat signifikant sedan 2014/2015.

Kunskapsbanken är ett av de drömprojekt som beviljas medel av Svenska Postkodlotteriet varje år.

För mer information kontakta:

Therese Elmgren
Pressansvarig Friends
070-725 54 08,
therese.elmgren@friends.se