Föräldrar och närstående

Prata med ditt barn om rasism

När du pratar med ditt barn om rasism är det viktigt att lyssna och våga fråga. Om ditt barn möter rasistiska uttryck, prata även om orättvisor, representation och förebilder. Här vägleder vi dig att ta samtalet om rasism.

Lyssna

Att lyssna och skapa förtroende är det viktigaste du kan göra som förälder, oavsett om något har skett eller inte. Detta lägger grunden för att kunna hjälpa ditt barn på bästa sätt. Låt ditt barn berätta hur hen upplever det i skolan eller på fritiden. Våga fråga om ditt barn möter rasistiska uttryck. Vad tänker och känner hen då?

Skapa förutsättningar för samtal

Oavsett om ditt barn har blivit utsatt för rasism eller inte är det viktigt att introducera samtal om ämnet tidigt. För att skapa bra förutsättningar för att prata med ditt barn om rasism är det viktigt att bekräfta och våga benämna saker som rasistiska utan att benämna personen som sagt eller gjort något rasistiskt som rasist.

Om exempelvis en klasskompis benämns som rasist skapas en situation för ditt barn där det blir svårt att förhålla sig till klasskompisen utan att vara rädd för att utsättas igen. Det gör det också svårt för den som har gjort något rasistiskt att lära sig av sitt misstag och blicka framåt.

Prata om orättvisor

Föräldrar spelar en avgörande roll i att se till att rasism bland barn och unga inte förekommer. Ibland tänker vi att vi skyddar barn bäst genom att helt enkelt inte prata om orättvisor i samhället. Tyvärr blir effekten snarare att barnen själva får försöka navigera och hitta egna förklaringar för orättvisorna. Därför är det viktigt att som förälder hitta sätt att prata om orättvisor. Prata om att det finns strukturer i samhället som upprätthåller rasism.

Hitta förebilder

När du pratar om rasism med ditt barn kan det vara bra att ta upp historiska eller nutida förebilder som fört en kamp mot rasism, exempelvis Nelson Mandela eller Amanda Gorman. Genom att lyfta någon som har gjort eller gör skillnad genom sin aktivism kan det vara enklare att prata om både varför aktivismen behövdes och varför den fortfarande behövs. Det kan också inspirera er att försöka använda er position i samhället för att göra skillnad.

Representation

Om ditt barns skola bara använder böcker och berättelser med vita huvudpersoner eller som är skrivna av vita författare kan du säga till skolan att ni inte känner igen er eftersom skolan bara visar en röst och en synvinkel. Det kan leda till en känsla av att alla inte är viktiga och att alla inte hör hemma här.