Övningar och material för skolan

Case om nätkränkningar: åk 7–9

Eleverna får läsa ett case som rör nätkränkningar och sedan diskutera det.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Introducera eleverna i frågor som rör mobbning och kränkningar
 • Att grundlägga och förbereda för vidare inlärning, diskussioner och kunskaper om ämnet
 • Öka medvetenheten om vanliga kränkningar
 • Diskutera handlingsalternativ när kränkningar sker, samt förväntningar på vuxna

Material och förberedelser

 • Ett utskrivet exemplar av caset till varje elev
 • Papper och pennor till varje grupp
 • Gruppindelning med max fem elever i varje grupp

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om max fem personer. Varje elev får varsitt exemplar av caset och gruppen får ett anteckningspapper och pennor.
 2. Låt alla läsa igenom caset. Först kan de läsa tyst för sig själva och sedan tillsammans i gruppen.
 3. Därefter får de diskutera de tillhörande frågeställningarna. Om det uppkommer fler frågor kring caset får eleverna naturligtvis diskutera även dessa.
 4. Alla hjälps åt att dokumentera idéerna på det gemensamma pappret.
 5. Avsluta med att låta grupperna presentera vad de har diskuterat och ha en allmän diskussion i klassen.

Case om nätkränkningar

Vincent och Sabina går i samma klass. På en musikföreställning i aulan sjunger Vincent inför hela skolan och publiken jublar. Sabina blir imponerad, plockar fram sin telefon och filmar framträdandet. När hon kommer hem och tittar på klippet tycker hon att det är så pass bra att hon bestämmer sig för att lägga upp det på nätet. Hon tänker att Vincent borde bli glad av att alla får chansen att se framträdandet, om och om igen.

Dagen därpå berättar Sabina för Vincent att hon lagt upp klippet. Vincent blir först lite nervös eftersom han inte gillar att se sig själv på film. Han önskar att han själv hade fått bestämma om klippet skulle läggas upp eller inte. När han sen får se klippet för första gången blir han varm och stolt över sig själv. Vid det laget har redan 20 personer kommenterat klippet och alla verkar ha gillat hans framträdande.

Några timmar senare ser Vincent att hans klasskompis Samir också har lagt upp ett klipp. Det heter ”Vincent on tour”. Omedelbart får Vincent en klump i magen eftersom han vet att Samir inte gillar honom. Ändå klickar han på länken och får se en parodi på sitt eget framträdande i aulan. Samir har tagit på sig en konstig mopp på huvudet, som antagligen ska likna Vincents hår, och har stoppat kuddar under kläderna. ”Tycker han att jag är tjock?” hinner Vincent tänka, innan Samir börjar sjunga sin sång om hur bra Vincent tror att han är. Vincent känner att han har svårt att hålla tillbaka tårarna medan han tittar på klippet och det blir inte enklare när han ser att 124 personer redan har hunnit se det. Nio av dem har skrivit hånfulla kommentarer om Vincent.

Senare på kvällen kan Vincent inte låta bli att klicka på länken än en gång. Nu har ännu fler skrivit taskiga kommentarer om honom. Men det som gör mest ont är att en av de taskiga kommentarerna är skriven av Sabina. Hon som för bara några dagar sedan lagt upp hans framträdande för att det var så bra! Vincent lägger sig på sängen och stirrar upp i taket. Han känner att han måste få prata med någon om det här. Men vem skulle förstå? Efter en stund bestämmer han sig för att skicka länken till sin mattelärare. Han sätter sig vid datorn igen, men upptäcker att Samir har tagit bort klippet. Tänk om matteläraren inte kommer tro honom, när det inte längre finns några bevis för vad som har hänt. Vad ska jag nu göra? tänker Vincent.

Skriv ut caset

Diskussionsfrågor

 • Vilka kränkningar sker i berättelsen?
 • Vem/vilka är det som blir utsatta för kränkningar?
 • Tror ni att det sker något lagbrott i berättelsen?
 • Hade vuxna eller andra elever kunnat göra något för att förhindra det som sker?
 • Varför tror ni att Samir gjorde klippet ”Vincent on tour”?
 • Varför tror ni att Sabina kommenterade klippet?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information,

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *