Kunskapsbanken

Prestation inom idrotten

Friends idrottsrapport visar att prestation är den vanligaste orsaken till kränkningar inom idrotten. Här får du tips på hur du kan tänka kring prestation och idrottande.

Illustration: tre barn i idrottskläder

Hitta på sidan

Kränkningar kopplat till prestation inom idrotten

Friends undersökning ”Inte kul, men det får man tåla!”, som undersöker tryggheten bland barn som utövar idrott, visar att 26 procent av respondenterna har blivit utsatta för kränkningar av ett annat barn eller en ungdom det senaste året. På frågan vad kränkningarna mellan barn och unga handlar om är det övervägande svaret prestation kopplat till idrotten. I undersökningens fritextsvar beskriver barn och unga att det handlar om kommentarer, suckar och utfrysning för att de exempelvis inte är tillräckligt duktiga, missar en boll eller springer för långsamt. Killar svarar i högre utsträckning än tjejer att kränkningarna handlar om deras prestationer. Även aktiva som tränar lagidrott svarar i högre utsträckning att kränkningarna handlar om prestation, jämfört med de som tränar individuell idrott.

I en undersökning Friends gjort tillsammans med Always berättar vuxna kvinnor om vad som ledde till att de slutade idrotta i puberteten. En anledning var just att de inte upplevde att de var tillräckligt duktiga och att det var för tävlingsinriktat. Att förebygga kränkningar och osunda kulturer kopplat till prestation är en förutsättning för att barn och unga ska vilja stanna kvar i idrotten, och ta del av alla dess fördelar.

Alla ska ju få vara med, inte bara dom bra men så är det ju inte på riktigt.

Citat från Friends idrottsrapport

Att tänka på kring tävling och prestation inom idrotten

Idrott innefattar naturligt många tävlingsmoment, och många barn och unga tycker att det är kul. Men utifrån vad barnen berättar kring negativa kommentarer om prestation, är det viktigt att som ledare vara uppmärksam på att alla barns och ungas närvaro och deltagande värderas lika inom gruppen. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina egna villkor, och få känna glädje kring idrotten. Osund fokusering på prestation eller fysiska förutsättningar ska inte vara ett hinder för att delta.

I tävlingsmoment är det viktigt att ledare fokuserar på prestationer i form av utveckling snarare än resultat, att varje individ egentligen tävlar mot sig själv. Det kan handla om att en aktiv gör sitt bästa, kämpar, vågar prova nya saker som ni tränat på eller agerar schysst mot medtävlande.

Det går att tävla på olika sätt, det viktiga är att de aktiva själva får vara med och bestämma och forma tävlandet. Hur önskar de aktiva själva att ni ska bedriva träningar och tävlingar? Tävlingsmoment bör ske på de aktivas egna villkor, så att alla kan delta och så att de kan lära sig något av det, samtidigt som de har roligt.

I Riksidrottsförbundets riktlinjer:

”Snarare än att jämföra eller ställa unga mot varandra behöver barn och ungdomar få vuxnas hjälp med att se sina egna framsteg och uppmuntras att glädjas åt andras.”

Källor:

  1. ”Inte kul men det får man tåla”, Friends idrottsrapport, 2022
  2. Undersökning om tjejers idrottande, Friends, 2022
  3. Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundets, 2022