Nytt samarbete med Always för att uppmuntra tjejer att fortsätta med idrott

En ny undersökning visar att nästan en tredjedel av unga tjejer slutar idrotta i puberteten. Tillsammans med Always startar vi nu ett samarbete med målet att få fler tjejer att fortsätta inom idrotten, då undersökningen också visar på tydliga samband mellan utövandet av idrott och stärkt självförtroende vidare in i vuxenlivet.

1 april 2021

60% av tjejer som idrottar får bättre självförtroende.

I undersökningen från Always, utförd av Norstat, deltar 401 svenska kvinnor i åldern 18–30 år. Resultatet visar på en övervägande majoritet som förknippar sina idrottsår med flera fördelar; bland annat ökat psykiskt välmående (78%) och långvariga vänskapsrelationer (58%). Fler än hälften (60%) vittnar om ökat självförtroende, en tredjedel upplevde att idrotten hjälpt dem hantera motgångar bättre och närmare 80% höll med om att idrottandet i mångt och mycket format dem till de personer de är idag.

– Jag utövade själv judo när jag var yngre och vet vad idrottandet betytt för mig och mitt självförtroende. Judon hjälpte mig verkligen att tro på mig själv och våga prova nya saker, både då och nu när jag är äldre. En stor del av det tror jag beror på stödet från mina träningskamrater och ledare, även om man misslyckades eller förlorade fanns det alltid någon där som stöttade en, säger Maria Persson, sakkunnig inom idrott på Friends.

Trots fördelarna, slutar nästan en tredjedel (31%) av tjejer med idrott under puberteten. Anledningarna som uppgavs i undersökningen var bland annat bristen på motivation (51%), de slutade tycka att det var kul (45%) samt att de kände att de inte var tillräckligt bra (20%). Samtidigt visar siffror att två av tre av de som slutat idrotta i puberteten, faktiskt önskar att de hade fortsatt.

Inom ramen för kampanjen, som går under namnet #KeepHerPlaying, kommer ett gratis utbildningsmaterial tas fram specifikt riktat mot barn- och ungdomsledare, i syfte att stötta dem i arbetet med att få unga tjejer att fortsätta idrotta.

– På Friends pratar vi ofta om hur viktiga ledarna är för gemenskapen och för att tjejer ska tycka att det roligt. Utbildningsmaterialet vi tar fram nu syftar till att lyfta just det perspektivet och riktar sig till barn- och ungdomsledare i hela Sverige. Det ska innehålla både casefilmer och diskussionsmaterial som ledarna kan använda tillsammans med tjejerna för att låta dem diskutera och resonera kring olika situationer som kan leda till att man slutar med idrott. Och framförallt, hitta en väg framåt tillsammans där idrott fortfarande är kul, säger Maria Persson.

Följ kampanjen här

Om #KeepHerPlaying

Samarbetet är en del av en den globala kampanjen #KeepHerPlaying som i år frontas av Malala Yousafzai, aktivisten som gått i bräschen för flickors rätt till utbildning. Always vill, tillsammans med Malala och andra framstående kvinnor lyfta hur idrott bidragit till deras framgång, och med det belysa hur viktigt det är att få unga tjejer att fortsätta idrotta genom puberteten.

Fram till 31 maj skänker Always en summa pengar per varje såld förpackning Always bindor eller trosskydd i BigPack eller GigaPack, eller en förpackning Always Cotton Protection, från ett produktstställ hos deltagande återförsäljare innan 31 maj. Donationen går till Friends fortsatta arbete med att få tjejer att fortsätta med idrott.

Om Always

Always är världsledande inom mensskydd och erbjuder ett brett utbud av bindor, trosskydd och våtservetter för alla kroppstyper, behov och preferenser. I över 35 års tid har Always stärkt miljontals tjejer världen över genom utbildning kring pubertet och självförtroende, donationer av mensskydd till behövande och med sin #LikeAGirl-kampanj som ifrågasätter de olika sociala barriärer som kan leda till minskat självförtroende bland unga tjejer. Tillsammans tror Always att vi kan skapa en värld där varken mens eller könstillhörighet står i vägen för ungas möjlighet att nå sin fulla potential.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33