Friends idrottsrapport

”Inte kul, men det får man tåla!”

En rapport om tryggheten bland barn som utövar idrott.

illustration av barn i idrottskläder

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet

Till idrottsrapporten

Friends generalsekreterare Maja Frankel

Förord

”Inte kul, men det får man tåla” – så skriver ett av alla de barn som berättar om sin utsatthet för kränkningar i Friends idrottsundersökning. Nej, att utstå kränkningar och mobbning i samband med sin idrottsaktivitet är definitivt inte kul, och det är verkligen inget ett barn eller ung person ska behöva tåla.

För många leder det till psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, skuld och skam, eller att de väljer att avsluta sitt idrottsengagemang. Dessutom kan det ge allvarliga konsekvenser som påverkar barnets liv, utveckling och hälsa på lång sikt. Inget barn ska någonsin behöva tåla att bli utsatt för kränkningar vare sig av andra barn eller vuxna. Idrott ska vara kul, utvecklande och hälsofrämjande, och det är vi vuxna som bär ansvaret för att skapa trygghet för varje barn inom idrotten.

Idrotten är för de allra flesta förknippad med glädje och gemenskap, men tyvärr inte för alla. Vissa barn går till sin idrott med en klump i magen och i vissa fall bär de dessutom bördan helt själva, utan att någonsin berätta för en enda vuxen. Mobbning, utfrysning och kränkningar är en samhällsgemensam utmaning och det innebär att det även finns inom idrottsrörelsen.

Vi på Friends vet att mobbning går att stoppa och förhindra. Forskningen är tydlig, vi vet vilka skyddsfaktorer vi ska satsa på och tillitsfulla till vuxna är en av de mest framträdande. Det krävs då att alla ledare, styrelseledamöter och beslutsfattare prioriterar tryggheten. Inte minst krävs det att alla vi vuxna lyssnar på vad barn och unga har att säga om vad som behövs för att skapa en trygg idrottsmiljö utifrån just deras perspektiv.

Ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska både locka och behålla barn och unga. Att som barn få kunna utöva sin idrott utan att bli utsatt för kränkningar eller mobbning är en rättighet, men tyvärr inte alltid en självklarhet. Vuxna behöver skaffa sig kunskap, förståelse och lyssna på barn och ungas egna idéer. Men viktigast av allt – vuxna behöver agera mera för att skapa en ännu tryggare idrott!

Maja Frankel
Generalsekreterare på Friends

Resultat i korthet

0%
Uppger att de blivit utsatta för kränkningar av ett annat barn eller ungdom det senaste året
0%
Berättar inte för en vuxen att de blivit utsatta för kränkningar, oavsett om det är av barn eller vuxen
0%
Uppger att det blivit utsatt för kränkningar av någon vuxen i samband med sin idrott det senaste året
0%
är utsatta för mobbning inom sin idrott

Siffrorna bygger på en undersökning genomförd av Novus

Ladda ner Novus undersökning

Jag tror vi är många som mår dåligt ibland men inte vågar säga ifrån.

Enkätsvar i idrottsrapporten