Frågor och svar

Jag känner mig ensam

Fråga

När jag gick på gymnasiet vart jag mobbad/utftryst. Jag utvecklade panikattacker och när jag fick dem skrek lärarna på mig. Som tur var fick jag vänner i paraellklassen. Jag har sökt hjälp för detta för att kunna gå vidare och de funkade. Men de är JUST ENSAMHETEN. Jag har aldrig träffat någon eller hört om någon annan som också vart mobbad på gymnasiet. Vet någon vart man kan vända sig för att prata med andra, som också vart mobbade på just gymnasiet? Jag känner mig ensammast i hela världen om detta. Jag hatade gymnasiet.

Friends svarar

Hej,

Tack för att du hör av dig till oss på Friends och för ditt mod att dela med dig av dina erfarenheter av utsatthet i gymnasiet. Jag heter Åsa och arbetar som sakkunnig på Friends och jag har arbetat med mobbningsfrågan i skolan i många år. I mitt arbete har jag mött elever i gymnasiet som berättat och delat sina erfarenheter av mobbning och utsatthet. Några har upplevt mobbning i såväl skolan som på nätet, det har varit alltifrån erfarenheter av olika former av sexuella trakasserier, verbala och fysiska former av mobbning, homofobi, funkofobi och rasism men också elever med erfarenheter av utanförskap såsom ofrivillig ensamhet, upplevelser av exkludering/utfrysning och att en är helt osynlig – vilket också är en form av mobbning.

Idag finns det mycket forskning om mobbning och mobbningens konsekvenser för hälsa, såväl fysisk som psykisk. Det finns alltså forskning som visar att en som utsätts för mobbning löper också högre risk för ohälsa. Jag blir ledsen av att höra dina erfarenheter av psykisk ohälsa till följd av hur du blev behandlad under din gymnasietid. Ingen ska behöva genomgå det som du har varit med om.

Lika mycket som vi vet att mobbningen påverkar ens hälsa negativt vet vi också vikten av att få hjälp och stöd att hantera och bearbeta det som vi varit med om. Jag hoppas att du fått hjälp att bearbeta och hantera det som du var med om under gymnasiet. Tyvärr har vi på Friends inga stödgrupper för unga med erfarenhet av mobbning i grundskolan eller gymnasiet – men du är tyvärr inte ensam om dina erfarenheter men med det sagt så är dina upplevelser av mobbning unik för dig.

I kunskapsbanken kan du ta del av andras berättelser, kanske kan du bli stärk av att läsa och veta att du inte är ensam.

Mitt råd är att du kan ta kontakt med Ungdomsmottagning i den kommun där du bor (om du är under 25 år) för att höra om de vet någon stödgrupp /samtalsgrupp för unga med liknande erfarenheter. Kanske kan de lotsa dig vidare.

All lycka till!

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends