Kunskapsbanken

Kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Kränkande behandling kan vara kopplat till kroppsform, musikstil och klädstil. Trakasserier definieras i diskrimineringslagen och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Här reder vi ut skillnaderna mellan kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Vad är skillnaden mellan kränkande behandling och trakasserier?

Begreppet kränkande behandling återfinns i skollagen och innebär att någons värdighet kränks utan att kränkningen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan exempelvis vara kopplat till fritidsintressen, kroppsform, musikstil, klädstil med mera.

Begreppet trakasserier i sin tur definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Exempel på situationer som kan vara trakasserier

 • Någon säger ”Hora” till en tjej (kön)
 • Någon säger ”Bisexuella är veliga och borde bara bestämma sig” (sexuell läggning)
 • Någon säger ”Ditt cp-barn” (funktionsnedsättning)

Vilka är de vanligaste grunderna för trakasserier?

Källa: Friendsrapporten 2021

Åk 3-6

22%

Etnicitet

20%

Vem du blir kär i 

15%

Att du är kille eller tjej

Åk 6-9

16%

Etnicitet

14%

Kön

12%

Könsöverskridande identitet/uttryck

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person blir sämre behandlad eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Barn kan inte diskriminera varandra, då används istället begreppet trakasserier. Men när ett barn blir sämre behandlat än andra barn av en vuxen i förskolan, skolan eller idrottsföreningen, och det har ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder, då är det diskriminering.

I Sverige finns det sju diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Sexuell läggning
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder

Diskrimineringsgrunderna finns för att skydda människor/grupper som blir eller blivit mer utsatta.

Exempel på diskriminering

 • En elevs modersmål påverkar betyget i ämnet svenska negativt (etnicitet)
 • Vissa lektioner är i lokaler dit du enbart kan ta dig via en trappa (funktionsnedsättning)
 • En lärare hånar en elev för att hen bär hijab (religion)

Quiz

Har du koll på skillnaden mellan kränkande behandling, trakasserier och diskriminering nu? Här kan du testa dig själv med tre frågor.

Fråga 1 - Kränkande behandling eller trakasserier?

Ett barn pratar högljutt och nedsättande om romer. Tanja 12 år, som är rom, hör och tar illa vid sig. Är detta ett exempel på…

Det stämmer. Situationen är en form av trakasserier. I den här situationen har kränkningen koppling till Tanjas etniska tillhörighet, som är en diskrimineringsgrund.

Det stämmer inte. Vid kränkande behandling saknas en koppling till en diskrimineringsgrund. I den här situationen har kränkningen koppling till Tanjas etniska tillhörighet, som är en diskrimineringsgrund.

Fråga 2 - Kränkande behandling eller diskriminering?

Ivan, som är överviktig, känner sig utpekad och blir ledsen när han i skolmatsalen får höra av en lärare att han kanske borde tänka på sin vikt och ta mindre portioner. Är detta ett exempel på…

Det stämmer. Situationen är en form av kränkande behandling. Ivan får sin värdighet kränkt, men händelsen har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Det stämmer inte. Ivan får sin värdighet kränkt, men händelsen har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Fråga 3 - Trakasserier eller diskriminering?

Julian får inte ställa upp i omröstningen om vem som ska vara skolans Lucia, eftersom han är pojke. Är detta ett exempel på…

Det stämmer. Situationen är en form av diskriminering. Julian missgynnas jämfört med andra elever kopplat till diskrimineringsgrunden kön.

Det stämmer inte. Julian missgynnas av skolan kopplat till diskrimineringsgrunden kön.

Hit kan du vända dig

För det utsatta barnet spelar det ingen roll om det är kränkande behandling eller trakasserier, för hen är det viktigast att utsattheten upphör. Om ditt barn är utsatt ska du alltid kontakta förskolan eller skolan. Om kränkningarna inte upphör kan du kontakta huvudmannen och i nästa steg kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller Barn- och elevombudet (BEO). Det är nu det blir viktigt om det handlar om kränkande behandling eller trakasserier.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Vänd dig till DO om ditt barn blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna.

Läs mer hos DO.se

Barn- och elevombudet (BEO)

Vänd dig till BEO om ditt barn blivit utsatt för mobbning eller kränkande behandling i förskolan eller skolan.
Läs mer hos BEO

Läs mer om förskolans och skolans ansvar