Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller rasism?

Föräldrar och närstående

Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller rasism?

Vad har egentligen förskolan och skolan för ansvar när det kommer till rasism? Här ger vi dig kunskap om förskolans och skolans ansvar.

Förskolans och skolans ansvar

Förskolan och skolan har ett ansvar att motverka rasism. Dessutom gäller ansvaret om det sker på fritiden eller via nätet, om det har en koppling till skolan. Det är viktigt att alla vuxna på skolan har kunskap om vad rasism och rasistiska kränkningar är.

Så snart någon anställd på förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig utsatt för kränkningar kopplat till rasism ska de utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatt rasism. Ett bra arbetssätt för förskolan och skolan är att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Förskolan och skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan förskolan eller skolan även upptäcka om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning