Föräldrar och närstående

Vad är en orosanmälan?

Vad är en orosanmälan, när går det att göra en orosanmälan till socialtjänsten och vad händer efteråt? Tarkan, som är socialsekreterare, svarar på dessa frågor.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående