Barn och unga

Vad är en orosanmälan?

Sidan riktar sig till barn och unga

Vad är en orosanmälan, när går det att göra en orosanmälan till socialtjänsten och vad händer efteråt? Tarkan, som är socialsekreterare, svarar på dessa frågor.