Barn och unga

”Det var ingen som frågade om jag ville följa med eller hänga efter skolan”

Friends ambassadör Adrian Macéus berättar om sina erfarenheter av ensamhet och mobbning och hur det blev bättre.