Start Kunskapsbanken Barn och unga Vad kan jag göra om jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier?

Kunskapsbanken för barn och unga

Vad kan jag göra om jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier?

Det är viktigt att berätta för någon och att anmäla till polisen om du utsatts för något som är olagligt. I skolan finns det ett förbud mot alla former av sexuella trakasserier mot barn och elever. Här ger vi dig råd om du blivit utsatt för sexuella trakasserier.

illustration av ett barn framför en skola

Om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier är det viktigt att du försöker berätta för den som trakasserar dig att hen ska sluta. Du kan exempelvis säga: ”Du tar på min rumpa och det känns inte bra, jag vill att du slutar”.

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt. Även om du inte vågar säga ifrån, kan det vara sexuella trakasserier om det inte finns samtycke.

Läs mer under: Vad är sexuella trakasserier?

Berätta om din utsatthet

Det kan vara svårt att berätta om sexuella trakasserier. Många barn och unga känner skuld och skam över det som hänt. En del är rädda att ingen ska tro på dem när de berättar.

Men det är viktigt att berätta för en vuxen om det som har hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Om det är i skolan, berätta för en lärare, mentor eller personal inom elevhälsan (de har tystnadsplikt). Du kanske har försökt att berätta men inte fått någon hjälp? Det kan då kännas svårt att försöka berätta igen. Men testa att berätta för en annan vuxen eller för en kompis. Du har rätt att få hjälp och stöd. Det är viktigt att du inte håller det inne.

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att någon utsätter dig för sexuella trakasserier.

Här kan du läsa mer om hur du kan berätta för en vuxen.

Har du polisanmält det du har varit med om?

Här kan du se vad andra har svarat på den här frågan.

Ja
Nej
21%
79%

Sexuella trakasserier kan vara olagligt

Vissa handlingar kan vara brottsliga. Här är några exempel:

  • Att skicka sexuella bilder till en annan person mot personens vilja kallas för sexuellt ofredande och är olagligt.
  • Det är olagligt att ta och tafsa på en annan persons kropp, utan att hen vill.

Anmäl till polisen om du har utsatts för något som är olagligt. Ta hjälp av en vuxen om det känns svårt. Du kan alltid prata med polisen om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott eller inte.

En pojke sitter med ryggen mot kameran i ett klassrum

Vad har skolan för ansvar vid sexuella trakasserier?

På samma sätt som det finns ett förbud mot kränkningar i skolan så finns det även ett förbud mot alla former av sexuella trakasserier mot barn och elever. När skolan får veta att sexuella trakasserier har skett ska skolan ta reda på vad som har hänt. Skolan ska också ta fram åtgärder för att få stopp på trakasserierna.

Det är viktigt att vuxna i skolan alltid agerar och tar sexuella trakasserier på allvar. Om sexuella trakasserier ständigt pågår utan att någon säger ifrån, så kan det till slut upplevas som normalt. Det finns då en risk att det blir en del av vardagen och inte tas på allvar av vare sig vuxna eller elever.

Läs mer om skolans ansvar

Vad kan du göra om du ser någon bli utsatt för sexuella trakasserier?

Berätta för en vuxen

Berätta för en vuxen som du litar på om vad du sett eller hört. Det kan vara en lärare, någon på fritids, en tränare eller en förälder. Berätta vad som hände och hur du upplevde situationen. Det är aldrig att skvallra om du berättar om när någon blivit illa behandlad.

Säg ifrån

Det är inte du som måste se till att de sexuella trakasserierna slutar, det är alltid vuxnas ansvar. Men om du kan och vågar är det bra att du berättar för den som gör något taskigt att den ska sluta. Det är en form av civilkurage. Att ha civilkurage betyder att agera när du ser att något är fel, som till exempel att någon behandlas illa.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra när du ser någon bli utsatt för mobbning. Där hittar du exempel på vad du kan säga: Jag har sett någon bli mobbad.

Behöver du stöd?

Du kan kontakta Friends med alla dina frågor som handlar om mobbning, ensamhet, rasism, skolans ansvar med mera.

Läs mer om råd och stöd