Start Kunskapsbanken Barn och unga Vad kan jag göra om jag blir utsatt på grund av sexuell läggning eller könsidentitet?

Kunskapsbanken för barn och unga

Vad kan jag göra om jag blir utsatt på grund av sexuell läggning eller könsidentitet?

Om du är mobbad på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är det bra att prata med en vuxen som du litar på. Vuxna har en skyldighet att agera. Här får du hjälp med vad du kan göra om du är utsatt på grund av sexuell läggning eller könsidentitet och vad vuxna och skolan har för ansvar.

illustration avv två personer där den ena har ett friends-hjärta på tröjan.

Berätta om din utsatthet

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du har blivit utsatt på grund av vem du blir kär i eller vilket kön du känner dig som. Ibland kan det känns svårt att berätta om sin utsatthet. Många känner skuld och skam över det som hänt. En del är rädda att ingen ska tro på dem när de berättar. Det kan också vara svårt att säga ifrån eller berätta om något sägs som ett skämt som andra tycker är roligt.

Det är ändå viktigt att berätta för en vuxen om du känner dig ledsen eller kränkt av det som hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Om det händer i skolan: berätta för en lärare, mentor eller en annan vuxen i skolan. Är det på nätet, i din idrottsförening eller någon annanstans: berätta för en vuxen hemma, din tränare eller en annan vuxen som du litar på.

Kom ihåg att du aldrig ska behöva dölja den du är. Du har rätt att vara just den du är. Här kan du läsa mer om hur du kan berätta för en vuxen.

Vad har skolan för ansvar?

På samma sätt som det finns ett förbud mot kränkningar i skolan så finns det även förbud mot trakasserier kopplat till sexuell läggning och könsidentitet. När skolan får veta att en elev har blivit utsatt ska skolan ta reda på vad som har hänt. Skolan ska också se till att få stopp på trakasserierna.

Det är viktigt att vuxna i skolan alltid agerar och tar all mobbning på allvar. Om homofobi och transfobi ständigt pågår utan att någon säger ifrån, så kan det till slut upplevas som normalt. Det finns då en risk att det blir en del av vardagen och inte tas på allvar av vare sig vuxna eller elever.

Läs mer om skolans ansvar

Vad kan du göra om du ser någon bli utsatt för homofobi eller transfobi?

Berätta för en vuxen

Berätta för en vuxen som du litar på om vad du sett eller hört. Det kan vara en lärare, någon på fritids, en tränare eller en förälder. Berätta vad som hände och hur du upplevde situationen. Det är aldrig att skvallra om du berättar om när någon blivit illa behandlad.

Säg ifrån

Det är inte du som måste se till att mobbningen slutar, det är alltid vuxnas ansvar. Men om du kan och vågar är det bra att du berättar för den som gör något elakt att den ska sluta. Det är en form av civilkurage. Att ha civilkurage betyder att agera när du ser att något är fel, som till exempel att någon behandlas illa.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra när du ser någon bli utsatt för mobbning. Där hittar du exempel på vad du kan säga: Jag har sett någon bli mobbad.

Behöver du stöd?

Du kan kontakta Friends med alla dina frågor som handlar om mobbning, ensamhet, rasism, skolans ansvar med mera.

Läs mer om råd och stöd