Friends träffar Diskrimineringsombudsmannen

Vi träffade Diskrimineringsombudsmannen (DO) Lars Arrhenius. Det blev ett samtal om mobbning, rasism och sexuella trakasserier bland barn och unga.

3 mars 2021

– DO vill öka sin dialog med civilsamhället och tror att vi har mycket att vinna genom att dela kunskap och erfarenheter med varandra, berättade Lars Arrhenius.

Friends generalsekreterare Maja Frankel gav en lägesbild av mobbningsfrågan och lyfte att etnicitet sticker ut som den vanligaste orsaken bakom trakasserier i Friends mätningar. Därför har Friends valt att ha arbetet mot rasism som ett fokusområde 2021. Många vårdnadshavare känner svårigheter kring hur de ska driva ärenden om rasism gentemot ansvariga myndigheter, och upplever sig hamna mellan stolar och inte bli hörda, berättade Friends. DO bekräftade att det pågår ett arbete inom myndigheten med nya åtgärder kring frågor om barn och skolan.

Regeringens aviserade förändringar i diskrimineringslagen diskuterade också vid mötet.

– Rasism är ett utbrett samhällsproblem och vi har alla en viktig roll att spela för att förändra det så att inte ett enda barn utsätts för kränkningar, trakasserier och elaka kommentarer om sitt ursprung eller utseende, säger Maja Frankel.