Friends släpper anti-rasistisk handbok

Internationell succé - nu i svensk kontext!

13 september 2021

Vem är du? Vilken är din identitet? Hur kan du ta ställning?

Vardagsrasismen finns överallt. Ibland är den uttalad och ibland är den subtil – men den finns i alla sammanhang.

Den här boken är skriven för att stärka oss så att vi med rätt språk och kunskap kan stå upp mot de rasistiska strukturer som finns i vår vardag. I 20 kapitel berättas det om identitet och fördomar, om historia och nutid – och om hur vi blir olika bemötta beroende på vårt utseende och ursprung. Viktigast av allt – den här boken ger oss redskap att skapa förändring och motverka rasism. Kort sagt – den här boken är för ALLA.

Boken är en internationell framgång och har legat på New York Times bestseller-lista i många månader. Den svenska bearbetningen har gjorts av Patrick Konde som är föreläsare och sakkunnig på Friends kring frågor om rasism och mobbning.

Köp boken här

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33