Friends ledningsgrupp

Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen av stiftelsen. Friends styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Generalsekreterare Per Leander har en månadslön på 94 400 kronor.
För att kontakta någon i ledningsgruppen: skriv till fornamn.efternamn@friends.se

Friends styrelse

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av Friends.

Läs mer om styrelsen