Vårt barn blir slagen i skolan

Fråga

Min son på 8 år blir slagen av ett annat barn i skolan. Han har bland annat blivit slagen med knytnäve i magen. Vi har kontaktat skolan och de säger att de har pratat med det andra barnets föräldrar och även satt in åtgärder, men inget förändras. Jag känner mig så maktlös, vad ska jag göra?

Friends svarar

Det låter som en ohållbar situation för er son och för dig. Alla barn har rätt att känna sig trygga och inget barn ska utsättas för våld i skolan. Det är viktigt att er son får allt stöd som han behöver. Du skriver att skolan har satt in åtgärder, jag vet inte om ni vet vilka dessa åtgärder detta är.

Kan det vara så att din känsla av maktlöshet handlar om att du inte märker någon förändring kring de åtgärder som satts in? Samverkan mellan hem och skola är central i synnerhet när det handlar om utsatthet i skolan. Om åtgärder inte lett till att våld upphört bör skolan sätta in nya åtgärder. Mitt råd till dig är att be skolan ha uppföljande möten med dig om vilka åtgärder som vidtas och hur skolan/fritidshemmet ska på kort- och lång sikt säkra att din son inte riskerar att bli utsatt för slag/fysiskt våld. Varje åtgärd, uppföljning och utvärdering ska dokumenteras.

Jag vet inte vem på skolan ni har haft kontakt med, men jag råder er att vända er till skolans rektor. Be rektor informera om vilka åtgärder som satts in, när dessa åtgärder ska följas upp och utvärderas. Om inte det hjälper tycker jag att ni ska kontakta skolans huvudman.

Läs mer om skolans ansvar

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors

Fler frågor och svar

Fråga

Vårt barn blir slagen i skolan

Min son på 8 år blir slagen av ett annat barn i skolan. Han har bland annat blivit slagen med knytnäve i magen. Vi har kontaktat skolan och de säger att de har pratat med det andra barnets föräldrar och även satt in åtgärder, men inget förändras. Jag känner mig så maktlös, vad ska jag göra?

Fråga

Vår dotter har svårt att koncentrera sig i skolan

Vår dotter Klara har svårt att koncentrera sig i skolan när det blir stimmigt i klassrummet. Hon får nu använda hörselkåpor, men nu har de andra barnen i klassen börjat reta henne för detta och kallar henne för ”miffo”. Klara vägrar använda kåporna. Hon kommer hem trött och ledsen varje dag. Vad ska vi göra?  

Fråga

De säger att vår son är ful för att han är brun

Jag är gift med en man från Gambia och vi har två barn tillsammans. Jag själv är vit. Vårt yngsta barn som är 10 år kom förra veckan hem och berättade att någon hade sagt till honom att han är ful för att han är brun. Jag har följt upp detta med skolan, men vad mer behöver jag göra?

Har du också en fråga du vill få svar på?

Skicka in din fråga så svarar våra sakkunniga inom några dagar.

Ställ din fråga här