Vår dotter mobbar sina vänner

Fråga

Vi har fått veta att vårt barn inte alltid är så snäll i skolan. Hon säger elaka saker till sina vänner och låtar inte alla vara med. Hur ska vi prata med vårt barn?

Friends svarar

Hej!

Det är aldrig roligt att få vetskap om att ens barn är taskig mot andra barn. Det kan vara så att er dotter känner skam av att ha blivit påkommen med att ha gjort någon annan ledsen. Barn vill oftast inte göra sina föräldrar besvikna eller arga. Det är viktigt att ni som föräldrar förklarar och att det er dotter har gjort är fel.

Det viktigaste att komma ihåg är att skilja på person och handling. Er dotter är inte en hemsk person, men hennes handlingar är inte okej. Är er dotter medveten om att det hon gör upplevs som taskigt av kompisarna? Barn förstår inte alltid konsekvenserna av sina handlingar.

Här kommer tips på frågor som ni kan utgå från när ni pratar med er dotter:

  • Fråga hur er dotter mår i skolan? Fråga om något hon tycker är roligt, något som är svårt, tufft eller jobbigt (det kan vara med kompisar eller på rasten.
  • Vad tänker hon själv kring det som har hänt?
  • Hur skulle hon vilja att det blir framöver?
  • Kan ni komma på något som er dotter ska göra för att vara en schysst kompis, kan ni öva på detta tillsammans?

Prata mer er dotter om att ni vill återkoppla till skolan. Samverkan mellan hem och skola är central när det gäller att förändra beteende.

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Har du också en fråga du vill få svar på?

Skicka in din fråga så svarar våra sakkunniga inom några dagar.

Ställ din fråga här