Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller sexuella trakasserier?

Vad har egentligen förskolan och skolan för ansvar när det kommer till sexuella trakasserier? I förskolan och skolan gäller förbud mot alla former av sexuella trakasserier. Förskolan och skolan har ett ansvar att motverka sexuella trakasserier. Här är en sammanfattning om förskolans och skolans ansvar.

Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller sexuella trakasserier?

Förskolans och skolans ansvar

Förskolan och skolan har ett ansvar att motverka alla former av sexuella trakasserier. Dessutom gäller ansvaret om trakasserierna sker på fritiden eller via nätet, om det har en koppling till skolan.

När förskolan eller skolan får veta att ett barn utsatts eller utsätter någon för sexuella trakasserier ska de så snart som möjligt utreda vad som har hänt. Om det visar sig att ett barn blivit utsatt för sexuella trakasserier är det ett bra arbetssätt för förskolan och skolan att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Förskolan och skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan förskolan eller skolan även upptäcka om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning

Mer om sexuella trakasserier

Fråga

Vår dotter blir utsatt för sexuella trakasserier

Min dotter, Juni 7 år, blir utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Killarna i klassen drar in henne på toaletten, kallar henne för hora och drar ner hennes byxor på rasten. Jag tycker inte riktigt att skolan tar detta på allvar. Skolan säger att killarna kommer växa ifrån detta. Vad ska jag göra?

Fakta

Sexuella trakasserier: Vad betyder begreppen?

Vad betyder egentligen dickpics och sexuellt ofredande? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Fakta

Att anmäla sexuella trakasserier

Det är viktigt att anmäla sexuella trakasserier till polisen om ditt barn utsätts för kränkande fotografering eller sexuellt ofredande. Här får du som förälder eller närstående tips på hur ni går tillväga.