Förskolans och skolans ansvar när det gäller ofrivillig ensamhet

När förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig ensam ska de utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatt ensamhet. Här är en sammanfattning om förskolans och skolans ansvar.

Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Förskolans och skolans ansvar när det gäller ofrivillig ensamhet

Förskolans och skolans ansvar

Att känna sig exkluderad, att inte vara självklar i en grupp eller i en klass eller att inte bli sedd eller efterfrågad är exkluderande och det är exempel på psykiska eller relationella kränkningar och mobbning. Förskola och skola ska varje dag arbeta för att stärka positiva värden och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Det står tydligt i såväl läroplaner som i lagstiftning (skollag och diskrimineringslag).

När en anställd på förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig utsatt ska de utreda och vidta åtgärder för att förhindra att det fortsätter. Ett bra arbetssätt för förskolan och skolan är att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Förskolan och skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan förskolan eller skolan även upptäcka om de inträffade händelserna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning

Mer om ensamhet

Fråga

Mitt barn har inga kompisar, vad kan jag kräva av skolan?

Kan jag kräva att skolan ser till att mitt barn får kompisar? Mitt barn har inga kompisar i sin klass, det är ingen som är elak mot honom, han har bara svårt att hitta kompisar i sin klass. Jag funderar på om det vore bättre för honom att byta klass. Vad tror ni?

Bild på Ewa från skoltiden

Berättelse

"Känslan av att inte duga fanns alltid med mig"

– Min historia började redan på förskolan och har fortsatt upp i vuxen ålder.

en kille sitter ensam i en skolkorridor

Fakta

Vad är ofrivillig ensamhet?

Ensamhet, utanförskap och mobbning kan höra ihop. Många barns utsatthet kan bero på att de känner sig utanför och ensamma i skolan och på fritiden.