Vanliga frågor om mobbning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om mobbning.

Hur många elever blir utsatta för mobbning?

  •  7–8 % av både pojkar och flickor är mobbade. Det motsvarar ungefär 60 000 elever.
  • 1,5 % av dessa är mobbade under ett år eller ännu längre tid.

Källa: Skolverket

Vilka olika typer av mobbning finns?

  • Psykisk mobbning: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar.
  • Verbal mobbning: Glåpord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter.
  • Fysisk mobbning: Tafsningar, slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse.

Vilka blir mobbare?

Friends motsätter sig starkt att det skulle finnas någon speciell form av personlighet som gör att någon blir mobbare. Då orsakerna till mobbning bottnar i komplicerade processer som har att göra med både individer, grupper, normer mm. går det inte att härleda till en viss människotyp.

Vad kan man göra för att stoppa mobbningen?

Till att börja med bör skolan, föreningen eller arbetsplatsen ha ett handlingsprogram för hur man agerar om problem uppstår och vilket ansvar alla har. Detta dokument ska vara levande och aktuellt och alla ska ha tagit del av det. När man sedan misstänker att det förekommer mobbning eller kränkningar är det viktigt att ingripa direkt. I annat fall kan den som är utsatt uppfatta situationen som accepterad och utanförskapet förstärks ytterligare. Att ta tag i problemen direkt ökar dessutom möjligheten att förhindra att situationen förvärras.

Det är även viktigt att förstå att mobbning är ett grupproblem och inte bara handlar om en individ som betett sig illa. Därför ska man inte enbart fokusera på den som blir utsatt eller den som utsätter. Det kan leda till kortvariga effekter och ibland kan situationen till och med förvärras. Däremot är det naturligtvis viktigt att tydligt markera att man ser allvarligt på kränkningarna. I vissa fall kan det även vara fråga om att ha enskilda samtal där personen får ta personligt ansvar för sitt handlande. Det finns olika samtalsmetoder att utgå ifrån men Friends förespråkar att samtalet är lösningsinriktad och utgår ifrån att den som utsätter kan och vill förändras. När barn och unga är inblandade är det också viktigt att man kontaktar hemmet och att man har en kontinuerlig uppföljning.

Läs mer

Vad ska man göra om man blir mobbad?

Mobbning är svårt att lösa på egen hand. Det handlar inte om att man måste ändra på sig utan att de som mobbar måste sluta. Det kan vara svårt för den utsatta att påverka. Därför måste man alltid prata med någon om det man är med om. Som barn ska man helst prata med en vuxen; en förälder, en annan släkting, en fritidsledare, lärare, skolkurator eller någon annan som man känner sig trygg med. Det är även viktigt att skolan eller föreningen får veta vad som pågår. Det är deras ansvar att se till att det inte förekommer mobbning och de måste genast ta tag i problemen. Om man är utsatt på arbetsplatsen bör man prata med sin arbetsgivare som har skyldighet att ta tag i situationen. Om man inte känner att man får gehör på arbetsplatsen kan man vända sig till Arbetsmiljöverket.

Det är även bra att försöka säga ifrån till sina mobbare. Många säger inte ifrån eftersom de är rädda att det ska bli värre men det är viktigt för självkänslan att inte acceptera och hamna i en offerroll. Man måste visa att det inte är ok att bli behandlad hur som helst. Dessutom är det ofta svårare att kränka någon som tittar en i ögonen och säger ifrån.

Vilka skyldigheter har skolan?

Det ställs idag höga krav på skolorna när det gäller både förebyggande arbete och akuta insatser vid mobbning, kränkningar, diskriminering och trakasserier. Om skolorna brister i sina uppdrag kan de bli skadeståndsskyldiga. Det ligger på skolan att bevisa att de gjort tillräckligt för att förhindra kränkningarna och inte på eleven att bevisa att den har blivit kränkt.

Hur många barn är utsatta för mobbning i Sverige?

Mobbning brukar definieras som upprepade kränkningar. Enligt Skolverket är cirka 7-8 procent av barn och unga utsatta för upprepade kränkningar, de är med andra ord utsatta för mobbning. Det motsvarar drygt 60 000 barn och unga i Sverige. Procentsiffran för hur många barn som är utsatta för mobbning har legat relativt konstant sedan 1990-talet.

Hur vanligt är det med nätkränkningar?

Enligt Friends nätrapport 2013 har 45 procent av unga i åldern 12-16 blivit kränkta på nätet. De vanligaste formerna av kränkningar är elaka kommentarer eller bilder i sociala medier samt kränkningar via sms. Känslan av utanförskap finns även på nätet, Friends nätrapport visar att sju procent har känt sig utanför på nätet.

I vilken ålder är mobbning vanligast?

Enligt vår kartläggning så är upprepade kränkningar, det som vanligen brukar klassas som mobbning, vanligast i årskurs 3-6. Tio procent av barnen i årskurs 3-6 har blivit kränkta vid flera tillfällen av andra elever i skolan.

Varför uppstår mobbning?

Det finns inget enkelt svar på den frågan utan det rör sig om komplexa processer i relationer mellan människor. Olika fall har olika orsaker. Däremot är det aldrig den utsattes fel att man blir mobbad. För att förstå varför mobbning uppstår behöver man titta både med ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv och se vad det är som kan ha orsakat just det mobbningsfallet.

När man hamnar i en grupp uppstår olika processer som bottnar i behoven att tillhöra och bli bekräftad. Det kan leda till osäkerhet, avundsjuka, konflikter mm. Mobbning uppstår vanligtvis i en grupp där man mår dåligt tillsammans t ex där det är starka normer för hur man ska se ut och bete sig, där man talar illa om varandra, det är stökigt, det råder brist på tillit, man försöker hävda sig osv. Några i gruppen har kanske privata problem som gör att de mår dåligt och låter det gå ut över andra.

Det kan också vara att det saknas en stark ledare som sätter gränser för hur man får bete sig mot varandra. En lärare/ledare/chef som ser att någon är utsatt utan att göra något åt det signalerar att det ok att kränka. När det är dålig stämning i en grupp och otydliga gränser är det inte ovanligt att de negativa känslorna riktas mot någon som blir utsedd till syndabock. Då kan egentligen vem som helst bli utvald.

Går det att stoppa mobbning?

Ja, Friends är övertygade om att det går att stoppa mobbning. Ute på förskolor, skolor och idrottsföreningar ser vi vad det är som fungerar och som gör att mobbningen minskar. Vi tror på ett helhetsperspektiv där både skola eller idrottsförening, föräldrar och barn engagerar sig. Detta finns det även stöd för i forskningen. Det är viktigt att trygghetsfrågan prioriteras i skolor och idrottsföreningar.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close