Vanliga frågor om mobbning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om mobbning.

Vilka olika typer av mobbning finns?

  • Psykisk mobbning: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar.
  • Verbal mobbning: Elaka ord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter.
  • Fysisk mobbning: Tafsningar, slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse.

Vilka utsätter andra för mobbning?

Friends motsätter sig starkt att det skulle finnas någon speciell form av personlighet som gör att någon blir mobbare. Då orsakerna till mobbning bottnar i komplicerade processer som har att göra med både individer, grupper, normer med mera går det inte att härleda till en viss människotyp.

Vad kan man göra för att stoppa mobbningen?

Alla skolor har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning. Det finns inte en universalmetod som fungerar överallt och därför är det första steget för ett framgångsrikt trygghetsarbete att undersöka den egna skolans förutsättningar och behov genom kartläggningar.

Det är även viktigt att förstå att mobbning är ett grupproblem och inte bara handlar om en individ som betett sig illa. Därför ska man inte enbart fokusera på den som blir utsatt eller den som utsätter.

För att framgångsrikt förebygga och stoppa mobbning är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv som involverar både skolpersonal, elever och föräldrar.
Så gör Friends skillnad

Vad ska man göra om man blir utsatt för mobbning?

Kom ihåg att det är aldrig är ditt fel att du utsätts för mobbning. Mobbning finns i hela samhället, i skolan, på fritiden och på nätet. Men så behöver det inte vara. Vuxna har ansvar för att se till att alla barn och unga är trygga. På Friends arbetar vi för att alla ska inse hur allvarligt det är med mobbning, för att vuxna ska ta sitt ansvar och för att alla ska ha en vän att dela saker med.

Det allra bästa är om du pratar med någon i din närhet. Om du inte vågar eller vill prata med dina föräldrar finns det kanske någon annan som du känner dig trygg med? Du kan också vända dig till skolkuratorn eller skolsköterskan – båda dessa har tystnadsplikt om du vill det.

Här kan du kan få råd och stöd.

Vilka skyldigheter har skolan?

Det ställs idag höga krav på skolorna när det gäller både förebyggande arbete och akuta insatser vid mobbning, kränkningar, diskriminering och trakasserier. Om skolorna brister i sina uppdrag kan de bli skadeståndsskyldiga. Det ligger på skolan att bevisa att de gjort tillräckligt för att förhindra kränkningarna och inte på eleven att bevisa att den har blivit kränkt.

Hur många barn är utsatta för mobbning i Sverige?

60 000 barn och unga i Sverige utsätts för mobbning varje år. Det motsvarar ungefär 1 – 2 elever i varje klass.

Hur vanligt är det med nätkränkningar?

Enligt Friends nätrapport 2013 har 45 procent av unga i åldern 12-16 blivit kränkta på nätet. De vanligaste formerna av kränkningar är elaka kommentarer eller bilder i sociala medier samt kränkningar via sms. Känslan av utanförskap finns även på nätet, Friends nätrapport visar att sju procent har känt sig utanför på nätet.

I vilken ålder är mobbning vanligast?

Enligt våra kartläggningar är upprepade kränkningar, det som vanligen brukar klassas som mobbning, vanligast i årskurs 3-6. Nio procent av barnen i årskurs 3-6 har blivit kränkta vid flera tillfällen av andra elever i skolan.

Varför uppstår mobbning?

Det finns inget enkelt svar på den frågan utan det rör sig om komplexa processer i relationer mellan människor. Olika fall har olika orsaker. Däremot är det aldrig den utsattes fel att man blir mobbad. För att förstå varför mobbning uppstår behöver man titta både med ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv och se vad det är som kan ha orsakat just det mobbningsfallet.

Läs mer om mobbningens orsaker.

Går det att stoppa mobbning?

Ja, det går att stoppa och förebygga mobbning men det kräver långsiktigt och målmedvetet arbete och det är viktigt att såväl skolpersonal, elever som föräldrar är involverade. Det går att stoppa och förebygga mobbning, men det kräver långsiktigt och målmedvetet arbete. I de skolor som vi samarbetar med i Friendsprogrammet anser 78% att det har inneburit minskat antal kränkningar på skolan. 91% anser att samarbetet med Friends har inneburit en positiv förändring av klimatet på skolan.

Läs mer om hur Friends gör skillnad.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close