Digitalt verktyg för övningar om trygghet i klassrummet

Med Uppdrag Trygghet kan ni göra värdegrundsövningar i klassrummet på ett nytt, smart och roligt sätt! Nu kan ni boka betaversionen till er skola!

13 oktober 2020

Hur går det till?

Tillsammans gör ni uppdrag om trygghet. Eleverna får först anonymt svara på frågor om trygghet i klassen och ta ställning i olika situationer. Det samlade resultatet visas sedan för alla i klassen och utgör underlag för diskussion. Eleverna kan hela tiden bidra till diskussionen genom att göra anonyma inlägg via verktyget. På så sätt kan ni samla in och spara elevernas åsikter, problemformuleringar, idéer och förslag på lösningar.

Fördelar med att göra övningar om trygghet digitalt:

  • Eleverna svarar anonymt, vilket skapar trygghet och kan göra att fler vågar svara ärligt.
  • Ni kan spara all data och använda för uppföljning, analys och för att sammanställa hela skolans resultat.
  • Ni kan göra uppdragen flera gånger och göra jämförelser över tid.

Vad tycker eleverna?

”Jag gillade den övningen när man skulle flytta sin avatar för då kan man vara anonym och verkligen våga fylla i exakt vad man tycker.”

När eleverna upplever värdegrundsövningarna som roliga och spännande uppfyller de lättare sitt syfte. Med Uppdrag Trygghet kan trygghetsarbetet i klassrummet bli mer effektivt och relevant!

Detta ingår i utbildningen

  • Digitalt verktyg för att göra värdegrundsövningar i klassrummet.
  • Lärarhandledning.

Vill ni veta mer om verktyget?

Skicka ett mejl till bokning@friends.se.