Bli huvudpartner

Upplägg och innehåll skräddarsys utifrån era förväntningar, affärsutmaningar och strategiska mål.

Ett ömsesidigt värdeskapande

Som huvudpartner får ert företag fullständiga rättigheter till association och samarbete med Friends. Upplägg och innehåll skräddarsys utifrån era förväntningar, affärsutmaningar och strategiska mål.

Vår erfarenhet är att ett CSR-samarbete fungerar som allra bäst när det kan integreras på ett naturligt sätt i våra partners verksamhet och vardag. Att hitta ett gemensamt fokusområde som håller över tid och skapar ömsesidigt värde brukar vara en bra utgångspunkt.

Varje huvudpartner får ett engagerat kundteam och en dedicerad projektledare hos Friends. Ni har även god insyn i vår verksamhet – samarbetet bygger på öppenhet, gemensamma intressen och ett uttalat mål: att förhindra och förebygga mobbning bland barn och unga.

Intresserad av att bli huvudpartner?

Kontakta Camilla Winberg, ansvarig för företagspartners.

Mejla till camilla.winberg@friends.se

Diagram som visar vad gåvorna går till. 80% Forskning, utbildning, information, råd och stöd, 16% Insamling, 4% Administration80 % av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 16% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration.

Läs mer om hur Friends verksamhet finansieras

Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Logo för branschorganisationen Giva Sverige där Friends är medlemmar.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer som beviljats 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och att högst 25 procent utgörs av kostnader för insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Vi samarbetar med företag som:

  • Aktivt arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och långsiktig hållbarhet
  • Vill arbeta för barns och ungas rättigheter
  • Aktivt arbetar med en positiv utveckling av samhället
  • Aktivt arbetar med och visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället
  • Har en positiv verksamhets- och produktimage
  • Tar ansvar för sina anställda
  • Följer FNs konvention om barnets rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållande, diskriminering samt disciplinära åtgärder, i de länder företaget är verksamt.