Friends mot mobbning

Vi arbetar långsiktigt mot mobbning genom
utbildning, rådgivning & opinionsbildning

Gör Friends skillnad?

Bli månadsgivare

För 100 kronor i månaden kan du göra
stor skillnad i kampen mot mobbning

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Tack för att du blir månadsgivare. Du blir nu en viktig del i länken av människor som gör skillnad i arbetet mot mobbning.

Bli månadsgivare via e-legitimation

Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i formuläret nedan så skickar vi hem en autogiroanmälan. Det är först när vi fått tillbaka din anmälan som din gåva är med och gör skillnad. Stort tack!
eller läs mer

Ett trygghetslyft
för skolan

Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan

Vårt opinionsarbete

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

28
MAJ 2015
idea

Friends samarbetar med Örebro Universitet

Friends och Örebro universitet har inlett ett femårigt samarbete med fokus på mobbning och kränkningar i skolmiljö. Samarbetet bedrivs inom Friends International Center against Bullying och ska i ett första skede utvärdera och utveckla Friends arbetssätt för att sedan ta fram nya insatser för att stärka arbetet mot mobbning. I projektet kommer grundskolor från runt om i landet att involveras.

Arbetet startar hösten 2015 och innebär ett nära samarbete mellan Friends FoU-avdelning och Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet. De kommande åren ska Friends tillsammans med både forskare och studenter vid Örebro universitet jobba med att utvärdera befintliga insatser för att sedan utveckla nya metoder mot mobbning.

– Vi ser idag att de systematiska kränkningarna i genomsnitt minskar med en fjärdedel redan första året på skolor som arbetar med Friendsprogrammet. Nu vill vi undersöka vilka delar som är effektiva, hur de används i praktiken och vilka faktorer i skolan som påverkar effekten. Vi behöver mer kunskap om på vilket sätt ett effektivt arbete kan bedrivas och vi är därför mycket glada över att få samarbete med Örebro Universitet som har stor kunskap om både mobbning och utvärdering, säger Jacob Flärdh, chef Friends avdelning för Forskning och utveckling.

I projektet kommer drygt trettio grundskolor runt om i landet att involveras. Samtliga skolor kommer vara sådana som antingen idag jobbar med Friends och genomgår Friendsprogrammet, Friends treåriga insatsprogram mot mobbning, eller som påbörjar ett arbete under de inledande åren. Arbetet på skolorna syftar till att fördjupa kunskapen om effektiva insatser för att skapa en trygg skola.

– Vi vet från forskningen att svenska skolor i internationell jämförelse är duktiga på att arbeta mot kränkningar och mobbning i skolan. Samtidigt gäller det att vara medveten om att det inte finns några enkla lösningar. För att arbetet ska vara framgångsrikt måste arbetssätten vara genomtänkta och anpassas till den unika skolans förutsättningar. En del av de saker som görs fungerar bra, andra fungerar mindre bra och en del saker kan rent av vara kontraproduktiva. Att nu i större skala få möjligheter att fördjupa och vidareutveckla denna kunskap tillsammans med Friends ser vi som otroligt spännande och inspirerande. Vår förhoppning är att samarbetet ska leda till att färre barn ska behöva gå till skolan med ont i magen eller med en rädsla att bli utsatta för handlingar som kränker deras värdighet, säger Björn Johansson, Örebro universitet.

Jobbar du i en Friends-skola och vill anmälda intresse till att delta i projektet? Maila info@friends.se

För mer info kontakta,
Jacob Flärdh, chef Friends FoU-avdelning
jacob.flardh@friends.se

26
MAJ 2015
alfons

Friends presenterar Alfons vänskapslåda för en trygg förskola

I höst kommer en spännande nyhet för landets förskolor! Då lanseras Alfons vänskapslåda, ett samarbete mellan Friends och Bok-Makaren, som är rättighetsbolaget bakom Alfons Åberg. I lådan finns material för att jobba tillsammans med barngruppen för en trygg förskola där alla får och tar plats.

Alfons vänskapslåda riktar sig till pedagogisk personal i förskolan och kan användas som en del av trygghetsarbetet. Metodunderlaget är varierat men genomgående kopplat till figuren Alfons Åberg.

– Vi ville ta fram ett kvalitetsmaterial som håller hög pedagogisk nivå, samtidigt som det känns roligt och enkelt för barn att ta till sig. Alfons är en mycket omtyckt figur och vi tror det här blir ett spännande sätt att jobba med frågor om vänskap och trygghet både för personal och barn, säger Frida Warg, förskoleansvarig på Friends.

Lådan innehåller bland annat Alfons-böcker med handledning, samtalskort, Alfonsdocka, föräldramaterial, ljudböcker och en podcast med Farzad från Barnens Pod. Allt material utgår från förskolans läroplan.

– Utanförskap, rädsla men även vänskap berörs i flera av Gunilla Bergströms berättelser om Alfons Åberg. Mobbning finns i vardagen, i livet, överallt. Lika mycket bland oss vuxna som hos barn. Det är svårt att vara förebild. Att Friends skapar verktyg att jobba med dessa frågor är viktigt och vi är så glada att vara med i detta projekt, Sofia Torell, VD Bok-Makaren.

Friends har jobbat med utbildningar inom förskolan sedan 2008 och har tidigare gett ut boken ”En bra start”. Alfons vänskapslåda finns tillgänglig från hösten 2015 men kan beställas redan nu genom via info@friends.se.

Pris: 895 kr

Jobbar du inom förskolan och vill veta mer eller beställa Alfons vänskapslåda? Maila info@friends.se

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer

På gång

Sep 2015
29

8:00, Quality Hotel Friends, Solna

Varje människa kan göra skillnad

Sep 2015
30

9:00, Quality Hotel Friends, Solna

Sexuella trakasserier i skolan

Visa hela kalendern