Agera mot rasism

Agera mot rasism genom att använda dig av dina privilegier, läs på om rasism och bemöt rasistiska kommentarer. Här får du som förälder tips på hur du och ditt barn kan agera mot rasism.

Använd dina fördelar

De fördelar vi har i livet kan kallas för privilegier. Att ha privilegier betyder inte att livet är perfekt, men i vissa situationer kan det innebära att vi har fördelar jämfört med andra. Det kan till exempel göra att vi slipper möta motstånd eller skepsis på grund av vår hudfärg eller religion. Det kan också bidra till att personer i vår omgivning oftare är mer benägna att lyssna på oss och ta oss på allvar.

När vi har privilegier tänker vi sällan på våra fördelar, men när vi börjar tänka mer aktivt på det kan privilegierna användas för att alltid stå upp för barns bästa. Om du har fördelar kan du exempelvis använda din röst för att stötta och stärka personer med färre privilegier. Lyssna och lär av människor som befinner sig utanför den rådande normen.

Läs på

Läs på och skaffa kunskap om rasism. Du kan exempelvis lära dig mer om det Svenska Institutet för Rasbiologi som startades 1922 i Uppsala eller hur samer har behandlats och behandlas i Sverige. Du kan också läsa boken Antirasistisk handbok.

Alliera dig

Kämpa tillsammans och alliera dig med andra föräldrar, vuxna och barn. Tillåt dig att få bli arg. Lägg märke till och ifrågasätt den rasism du möter och ser i samhället.

Bemöt rasistiska kommentarer

Fokusera på det personen säger och inte på hur personen är, till exempel: “Ett sådant påstående är rasistiskt tycker jag” istället för att säga att personen är en rasist.

Här är några fler exempel på hur du kan bemöta rasistiska kommentarer:

  • Om du hör någon fråga: ”Var kommer du ifrån, egentligen?” Svara då: ”Varför måste du veta det?” eller ”Skulle du vilja att någon frågar dig det gång på gång?”
  • Be personen upprepa det hen sagt – när personen behöver upprepa sig kan det göra att hen också får syn på sitt beteende.
  • Vänd det personen har sagt till en fråga, till exempel: “När du säger så, menar du att…?”

Ge plats

Barn som blir utsatta för rasism kan bli tystade, avbrutna och åsidosatta. Ge plats och talutrymme till alla barn, så att de får göra sin röst hörd.

Läs också våra råd om vad alla vuxna kan göra för att alltid agera mot mobbning.

Lär dig mer om rasism

Film

Vi måste prata om rasism

Barn, unga och rasism – vågar jag ta samtalet? Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Noah Mensah, medlem i Friends barn- och ungdomsråd

Berättelse

"Föräldrarna i klassen tyckte jag hade fel hudfärg"

– Jag kände att det inte fanns någon plats för min hudfärg i klassrummet.

Fråga

De säger att vår son är ful för att han är brun

Jag är gift med en man från Gambia och vi har två barn tillsammans. Jag själv är vit. Vårt yngsta barn som är 10 år kom förra veckan hem och berättade att någon hade sagt till honom att han är ful för att han är brun. Jag har följt upp detta med skolan, men vad mer behöver jag göra?