Svenska Ridsportförbundet och Friends lanserar ny film mot mobbning

Ridsporten ska vara en trygg plats för alla, alltid. För att motverka mobbning lanserar Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends kortfilmen Stallkänslan.

18 november 2021

— Vi vill att den ska kännas i magen och skapa engagemang i trygghetsfrågorna, säger Catrine Andersson, projektledare för satsningen Trygga Ledare på Svenska Ridsportförbundet.

Mobbning är ett samhällsproblem. Var fjärde elev på mellan- och högstadiet har blivit utsatta för kränkningar visar Friendsrapporten 2021. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter för barn och unga och i en kartläggning vittnar även ridsportens ledare om mobbning och kränkningar bland unga i stallet, inte minst via sociala medier*.

— Barns utsatthet för kränkningar, mobbning och trakasserier är ett samhällsproblem som drabbar folkhälsan. Vi vuxna måste våga ta samtalet och sätta gränsen för vad som är okej och inte på nätet, i stallet och samhället som stort. Det är det viktigaste och mest prioriterade uppdrag som vi vuxna har. Med filmen som utgångspunkt vill vi inspirera och accelerera samtalet om vilken ridsport vi vill bygga för våra barn fri från mobbning och kränkningar, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

För de flesta förknippas stallet och ridsporten trygghet, hästar och gemenskap, men så är det inte alltid för alla. Alla barn och unga ska känna pirret och inte klumpen i magen när de går till stallet. Därför arbetar Svenska Ridsportförbundet och Friends sedan flera år tillsammans för att förebygga mobbning och stärka ungas trygghet i projektet Trygga Ledare. Bland annat genom utbildningar för tusentals barn samt unga och vuxna ledare.
Filmen Stallkänslan som kommer att spridas både inom ridsporten och till en bred målgrupp i sociala medier, är en del i det arbetet.

— Mobbning och utanförskap kan ta sig i uttryck på så många olika sätt och kan vara svårt att upptäcka. För att kunna göra något åt det måste vi våga visa på problembilden och hur vi tillsammans kan stoppa mobbning – innan det händer, säger Catrine Andersson.

— Den här filmen lyfter ungas röster och är för alla dem som blivit eller blir utsatta för kränkningar och mobbning. Vi måste ta ungas berättelser på allvar. Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar och vi kan alla vara just den personen som faktiskt gör skillnad för någon, redan idag.

#tryggaledare är ett treårigt samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends för att skapa ett positivt klimat i stallet, bland annat genom mentorskap och utbildningar för unga och vuxna ledare. Trygga Ledare finansieras av Hugo Stenbecks stiftelse. Filmen Stallkänslan är gjord genom ett samarbete med The Amazing Society.

*Som ett första steg och kunskapsunderlag i satsningen i Trygga Ledare gjordes 2019 en enkät och djupintervjuer med ridsportens ledare, unga och vuxna. Läs mer om den genomlysningen.

Läs mer om Trygga ledare

Kontakt

Catrine Andersson
Projektledare Trygga ledare, Svenska Ridsportförbundet
catrine.andersson@ridsport.se, 0220 456 62

Li Åsebring
Sakkunnig, Friends
li.asebring@friends.se, 070 725 54 09