587 resultat

Allt innehåll
Allt i kunskapsbanken
Anlita Friends
För företag
Friends uppdrag
Ge en gåva
Nyhet
Om Friends
Rapporter
Våra projekt
En grupp barn med idrottskläder

Nyhet

Stadium och Friends i samarbete för en inkluderande idrott

Stadium och Friends inleder ett långsiktigt partnerskap för alla barns rätt till ett aktivt liv. Målet är att skapa en inkluderande idrott där alla kan och får vara med.

Övning/material

Affisch: How to be a good friend

Affisch på engelska. Använd affischen i klassrummet som en start för ett samtal om hur en bra kompis kan vara.

en pojke sitter ihopkrupen på ett golv i skolmiljö

Nyhet

Friends remissvar till betänkandet: En uppväxt fri från våld

Friends har lämnat sitt remissvar till betänkandet "En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn". Vi välkomnar strategin som är efterlängtad och nödvändig i arbetet mot våld mot barn.

Magnus Loftsson

Film

Presentation av Friendsrapporten 2022

Åsa gustafsson

Film

Friends pratar om: Råd och Stöd

Webbinarium om de vanligaste frågorna från barn, unga och föräldrar om mobbning.

Carolina Rindefors

Film

Friends pratar om: Skolans ansvar

Vad har en skola för ansvar och skyldigheter? Och hur kan en skola förebygga kränkningar och mobbning genom ett systematiskt trygghetsarbete?

Anna-Carin Wettefors

Film

Den dolda mobbningen – om flickors utsatthet i skolan

Om flickors ökade utsatthet där du får konkreta råd för hur vi kan synliggöra den dolda mobbningen och agera för att vända den negativa trenden.

Magnus Loftsson

Film

Presentation av Friendsrapporten 2023

Mobbningens allvarliga konsekvenser: var fjärde barn i åldrarna 10-18 år lider av återkommande psykiska besvär.

Pojke sitter i skolbänken och läser

Nyhet

Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär

Friendsrapporten 2023: Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga idag. Vart fjärde barn i åldrarna 10-18 år har återkommande psykiska besvär.

tjer i idrottskläder med en basketboll
Friends test mot mobbning

Har du som idrottsledare det som krävs för att agera vuxet? Här kan du testa dina kunskaper om mobbning och lära dig mer.

Övning/material

Flugan

En kartläggningsövning där ni undersöker den sociala miljön i föreningen.

Övning/material

Trygghetsregler

I den här övningen får de aktiva själva ta fram vilka regler de vill ha för att främja tryggheten i gruppen.