Kontakta oss

Friends ledningsgrupp

Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen av stiftelsen.

Friends styrelse

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av Friends.

Läs mer om styrelsen