Kontakta oss

Friends ledningsgrupp

Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen av stiftelsen. För att kontakta någon i ledningsgruppen: skriv till fornamn.efternamn@friends.se.

Friends styrelse

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av Friends.

Läs mer om styrelsen