Tips

Att tänka på när ditt barn är på nätet

Som vuxen är det viktigt att prata med ditt barn om nätet. Berätta om lagar och regler på nätet och respektera ditt barns rätt till integritet. Här ger vi dig som förälder råd kring hur du kan tänka när ditt barn är på nätet.

Friends råd när ditt barn är på nätet

Prata med ditt barn

Om du återkommande pratar med ditt barn om hens upplevelser på nätet i vardagen blir det också lättare för barnet att berätta om något har hänt. Var tydlig med att det är vuxnas ansvar att hjälpa barn som blir utsatta för någonting på nätet.

Lär mer i guiden Så pratar du om nätet.

Testa själv

Provspela de spel och testa de sociala medier som barnet tycker om för att förstå hur de fungerar. Då är det också lättare att prata om nätet med ditt barn.

Berätta om regler och lagar på nätet

Berätta för ditt barn att samma regler gäller på nätet som utanför nätet. Prata om rättigheter och skyldigheter på nätet och gå igenom vad som är okej och inte.

Läs mer i Vad är olagligt på nätet?

Förbjud inte

Förbud mot specifika sidor, spel och appar hjälper sällan. Ofta fungerar förbud snarare kontraproduktivt. Ha i stället en kontinuerlig dialog om barnets användande och närvaro på nätet och diskutera fram förhållningssätt och gränser tillsammans.

Respektera barnets rätt till integritet

Barn har rätt till ett privatliv och detta innefattar också nätet. I stället för att leta igenom barnets mobiltelefon utan tillåtelse, försök att komma fram till en gemensam plan. Exempelvis kan du och ditt barn tillsammans titta igenom apparna och hitta strategier om någonting skulle hända.