Föräldrar och närstående

Vad har skolan för ansvar när det gäller nätmobbning?

Om ditt barn blir utsatt för kränkningar och mobbning på nätet och det har en koppling till skolan, så ska skolan agera. Läs mer om vad skolan har för ansvar när det gäller nätmobbning.

Skolans ansvar enligt skollagen

Skollagen säger att en skola har utrednings- och handlingsplikt när en elev anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att skolan skyndsamt måste vidta åtgärder för att kränkningar eller mobbning ska upphöra. Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till skolans verksamhet. Om en elev på skolan kränker en annan elev på nätet under eller efter skoltid, och det har en koppling till skolan, så har skolan samma ansvar som vid en kränkning som äger rum på skolan. Detta innebär att om ditt barn blir utsatt för kränkningar och mobbning på nätet och det påverkar barnets trygghet i skolan, så ska skolan agera.

Exempel:

Adnan och Simon, som är klasskompisar, chattar med varandra söndag kväll. Adnan är arg på Simon och kallar honom för taskiga saker. Adnan hotar Simon att om han berättar detta för någon kommer han slå ner Simon i skolan imorgon. Simon känner stor oro inför morgondagens skola och skyller på ont i magen för att slippa gå dit.

I exemplet påverkas både Adnans och Simons skolgång och det som skett på söndagen har därmed anknytning till skolan. Simon bör därför berätta för en vuxen i skolan, som har en skyldighet att anmäla och utreda situationen och hjälpa barnen.

Det här ska skolan göra

Om det visar sig att ett barn blivit utsatt för kränkningar är det ett bra arbetssätt för skolan att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan skolan även upptäcka om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om skolans ansvar för alla former av mobbning

Samverkan mellan hem och skola

Etablera en god kontakt med skolan när det gäller nätmobbning och det finns en koppling till skolan. Ge skolan så mycket information som möjligt när någonting har skett, så att de kan sätta in rätt åtgärder. Tänk därför på att spara ner chatthistorik och liknande som ni kan visa skolan vid behov.