Övningar och material för skolan

Trygg klass: åk 7-9

Övning där eleverna ska diskutera hur de kan få en så trygg klass som möjligt.

30 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Reflektera över vilka faktorer eleverna anser har störst inflytande över tryggheten i klassen
 • Skapa ett utgångsläge för fördjupad diskussion

Gör så här

 1. Inled med att prata i helklass om vad trygghet är. Vad innebär det att vara trygg i klassen?
 2. Dela upp klassen i mindre samtalsgrupper.
 3. I grupperna ska de tillsammans komma på så många faktorer de kan, som är viktiga för att alla i klassen ska känna sig trygga.
 4. Låt grupperna arbeta i cirka 5–10 minuter. Har de svårt att komma igång kan du ge några exempel, så som arbetsro, ingen mobbning, vuxna som går att lita på, vi säger hej till varandra, vi låter alla få prata till punkt och så vidare.
 5. Varje grupp får presentera vad de har diskuterat. Skriv “Trygg klass” i mitten på ett stort papper eller på tavlan och fyll på med de faktorer som grupperna lyfter upp.
 6. Följ upp med en diskussion i helklass.

Diskutera

 • Varför är trygghet viktigt?
 • Vilka vinster finns det med att ha en trygg klass?
 • Vilken av dessa faktorer är svårast att införa?
 • Vilken av dessa faktorer är lättast att införa?
 • Blir alla trygga av samma saker eller kan det skilja sig mellan olika personer? Vad tror vi är viktigast i vår klass?

Avslutningsvis kan ni välja ut några faktorer som ni vill arbeta vidare med framöver. Fördjupa er gärna i vad faktorerna innebär och hur ni ska arbeta med dem. Här är tre exempel på faktorer och förslag på frågor för fördjupad diskussion:

 • Vi respekterar varandra
  Vad innebär det att respektera varandras åsikter? Hur gör vi det? När kan det vara svårt?
 • Vi säger hej till alla
  Måste alla hälsa på alla varje dag? Varför är det viktigt att tänka på att ni ska hälsa på varandra?
 • Vi är hjälpsamma
  Vad innebär det att hjälpa varandra? Hur kan vi bli bättre på det?

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *