Övningar och material för skolan

Bok: Agera mera - en antologi om mobbning

För kollegor

framsidan av friends forskningsantologi om mobbning. illustrationer av en skolgård

Mobbning  uppstår  inte  i  ett  vacuum.  Det  är  inte  ett  lotteri. Kunskap  både om mobbningens orsaker och hur den kan förebyggas har ökat radikalt  de  senaste  årtiondena. Vi vet mer om mobbning idag än vi någonsin gjort förr – det är centralt för att kunna tillgodose barns och ungas rättigheter. Att den kunskap som finns om mobbning kommer ut till de som arbetar med och för barn och unga är absolut nödvändigt, och förhoppningen är att den här antologin kan bidra till en fördjupad diskussion och inspirerande läsning.

I den här boken delar internationellt erkända forskare med sig av resultat från sina olika perspektiv. Forskarnas bidrag inleds med kapitelpresentationer av sakkunniga på Friends. Kapitlen varvas med berättelser från medlemmar i Friends Barn – och ungdomsråd som beskriver sina upplevelser av mobbning.

Boken finns även på engelska.

Läs boken gratis som PDF

Läsa boken på svenska

Läs boken på engelska

Du kan också köpa ett fysiskt exemplar i vår webbshop