Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Frågor och svar Min son vägrar att gå till skolan på grund av att han blir mobbad!

Frågor och svar

Min son vägrar att gå till skolan på grund av att han blir mobbad!

Fråga

Vi har en son på 12 år som idag vägrade att gå till skolan. Först sa han att han hade magont, men sen kom det fram att han inte orkar gå dit för ingen vill vara med honom på rasterna. Han berättade även att några av killarna i klassen retar honom och säger taskiga saker. Jag kunde inte tvinga honom dit, för han bara grät och grät. Vad ska jag ta mig till?

Friends svarar

Det låter som att ni har haft en tuff start på dagen. Din son är modig som vågade berätta allt detta för dig. Det är säkert något han har gått och burit på väldigt länge, och till slut brister det.

Du gjorde helt rätt som höll din son hemma. Men jag vill även skriva om att vi har skolplikt i Sverige. Det betyder att alla barn har rätt till utbildning och det är en plikt att gå till skolan. Men barn måste inte gå till skolan under alla omständigheter. Om ett barn har utsatts för mobbning och kränkningar och är rädd eller känner obehag för att gå till skolan, är inte barnet mer tvunget att gå till skolan än om barnet har exempelvis feber.

Din son behöver känna att han får hjälp och stöd för att orka gå till skolan. Det första ni ska göra är att ta kontakt med skolan, klasslärare eller rektor, och förklara varför han inte vill gå dit. Berätta för skolan om allt som din son har berättat för dig. Fråga skolan hur de ser på detta och om de har märkt något. Skolan har sedan ett ansvar att utreda det som har hänt. Detta kan de göra genom att ha samtal med eleverna i klassen, men även ha samtal med din son där han får berätta och sätta sina ord på det han upplever.

För att din ska känna sig trygg att gå till skolan framöver behöver skolan sätta in olika åtgärder. Det kan exempelvis vara en vuxen som möter upp honom på morgonen, att det ordnas aktiviteter på rasten så att din son erbjuds att få vara med i leken. Bestäm även ett datum då ni ska följa upp dessa åtgärder, för att se om de har hjälpt.

Det kan även vara så att din son skulle vilja prata med någon, för att få hjälp med att sortera i sina tankar och erfarenheter. Detta kan en kurator eller skolpsykolog hjälpa till med.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors