Kunskapsbanken

Alla guider för föräldrar

Lär dig steg för steg hur du kan agera för att stoppa och förebygga mobbning. Här har vi samlat alla guider om hur du som förälder kan prata med ditt barn och hur skolan och förskolan ska agera vid mobbning och kränkningar.

En pojke står i en skolkorridor

Guide

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Det kan var svårt att veta rätt tillvägagångssätt när ens barn blir utsatt för mobbning i skolan eller förskolan. I denna guide får du tips om vem du kan kontakta om ditt barn blir utsatt för mobbning.

En pappa kramar en pojke på en lekplats

Guide

Prata med ditt barn om sexuella trakasserier

Det kan vara svårt att prata med sitt barn om sexuella trakasserier. Det är viktigt att lyssna och skapa förtroende hos ditt barn. Hjälp barnet sätta de sexuella trakasserierna i ett sammanhang och respektera barnets privatliv. Genom denna guide vill vi hjälpa dig att våga ta snacket.

en förskolepedagog läser för en grupp barn

Guide

Det här ska förskolan göra steg för steg

När ett barn blir utsatt för en kränkning på sin förskola måste förskolan agera. I den här guiden får du som förälder en överblick över hur förskolan ska agera steg för steg.

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Guide

Det här ska skolan göra steg för steg

När ett barn blir utsatt för en kränkning i skolan måste personalen agera. I den här guiden får du som förälder en överblick över hur skolan ska agera steg för steg.

Mamma och barn tittar på en dator

Guide

Så pratar du om nätet

Här guidar vi dig att ta snacket om nätet. På alla ställen där människor finns och där sociala relationer är i fokus kan kränkningar ske, så även på nätet. Det är viktigt att vi pratar med barn och unga om detta i förebyggande syfte.

tre tjejer sitter på en parkbänk

Guide

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Vad är egentligen härskartekniker? Här får du verktyg för att kunna hjälpa ditt barn att känna igen de ofta subtila beteenden som kallas härskartekniker, och tips på hur du och ditt barn kan bemöta dessa.

Ett barn och en pappa sitter i en soffa och pratar

Guide

Prata med ditt barn om mobbning

Att prata med sitt barn om svåra saker, så som mobbning, är inte alltid lätt. Blir det ofta så att du förhör ditt barn när du egentligen bara vill veta hur de mår? I denna guide får du tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning och trygghet i skolan.

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet