Skolpersonal

Vi måste prata om rasism

Barn, unga och rasism – vågar jag ta samtalet? I det här samtalet svarar vi på varför rasism uppstår och vilka strukturer som upprätthåller rasism, samt hur du breddar vyerna – för dig själv och för ditt barn. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Sidan riktar sig till skolpersonal

Ett samtal med Barakat Ghebrehawariat, föreläsare, Patrick Konde, sakkunnig, och Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Vi måste prata är en samtalsserie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning.

Läs mer om Vi måste prata