Idrottsledare

Vi måste prata om idrott

Folkhälsan och idrottsrörelsen – en sportslig chans för alla. I det här samtalet pratar vi om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar och främjar lika rättigheter. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn eller varför inte din lokala förening.

Sidan riktar sig till idrottsledare

Ett samtal med ryttaren och poddaren Vanessa Falk, Maria Persson, sakkunnig på Friends, och Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Vi måste prata är en samtalsserie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning.

Läs mer om Vi måste prata