Start Kunskapsbanken Skolpersonal Presentation av Friendsrapporten 2023

Skolpersonal

Presentation av Friendsrapporten 2023

En unik inblick i barns skolvardag när det gäller trygghet, mobbning och kränkningar i Sverige.

I årets rapport fokuserar vi på att synliggöra vilka allvarliga konsekvenser mobbning kan få i form av psykisk ohälsa: var fjärde barn i åldrarna 10-18 år lider av återkommande psykiska besvär.

Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends, ger en sammanfattning och viktiga insikter från rapporten.