Skolpersonal

Förstå rasism

Den här filmen handlar om innehåll, representation och etnocentrism i undervisningen. Etnocentrism innebär att sätta den egna kulturen i centrum genom att betrakta och bedöma världen utifrån sitt eget perspektiv. Ens egen grupp och sammanhang utgör måttstocken och ses antingen som högre stående eller bara som den självklara utgångspunkten.