Skolpersonal

Motverka rasism i skolan

I den här filmen får du ta del av två olika situationer som kan uppstå i skolan. Reflektera kring hur ni som skolpersonal kan hantera liknande situationer.